ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٥٨: زنده اند آنها که پیش چشم خوبان مرده اند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
زنـده انـد آنها کـه پـیش چـشـم خـوبـان مـرده اندمرده دل جمعی که دل دادند و جان نسپرده اند
چـشـم سـرمـسـتـان دریاکـش نگـر وقـت صـبـوحتـا بـبـیـنـی چـشـمـه هـا را کـاب دریـا بـرده انـد
مــا بــرون افــتــاده ایـم از پــرده تــقــوی ولــیــکپــرده سـازان نـگـاریـن هـمـچــنـان در پــرده انـد
درد نوشان بسکه اشک از چشم ساغر رانده اندخـون دل در صـحـن شـادروان بـجـوش آورده انـد
سـاقـیا چـون پـخـتـگـانـرا ز آتـش مـی سـوخـتـیگـرم کـن خـامان عـشـرتـخـانه را کـافـسـرده اند
اهل دل گـر جـان بـر آن سـرو روان افـشـانـده انـداز نـســیـم گـلـشــن وصــلـش روان پــرورده انـد
بـــردل رنــدان صـــاحـــب درد اگـــر آزارهــاســـتپـــارســـایــان بـــاری از رنـــدان چـــرا آزرده انــد
خــیـز خــواجــو وز در خــلـوتــگـه مـسـتــان درآینیسـتـانرا بـین که تـرک ملک هسـتـی کرده اند
قـوت جـان از خـون دل سـاز و ز عـالم گوشـه گیرزانکه مردان سالها در گوشه ها خـون خورده اندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.