ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٥٩: خورشید را به سایه شب در نشانده اند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
خـورشید را بـه سـایه شـب در نشـانده اندشب را بـپـاسـبـانی اخـتـر نشـانده اند
چــیــپــور را مــمــالــک فــغــفــور داده انــدمـهراج را بـمـسـند خـان بـرنشـانده اند
تـا خـود چـه دیـده انـد کـه چـیـپـال هـنـد راتـرکـان بـپـادشـاهی خـاور نشـانده اند
همچون مگس بتنگ شکر برنشسته استخالی که برعقیق چو شکر نشانده اند
گـوئی کـه دانه ئی بـقـمـر بـرفـشـانـده انـدیا مهره ای ز غالیه در خـور نشـانده اند
یـــا خـــازنـــان روضـــه رضـــوان بــــلـــال رادر بـاغ خـلـد بـرلـب کـوثـر نشـانـده اند
گـفـتــم کـه خـال هـمـچــو سـیـه دانـه تــرابـرقرص آفتـاب چـه در خـور نشـانده اند
گــفــتــا بـــروم خــســرو اقــلــیــم زنــگ راگوئی کـه بـر نیابـت قـیصـر نشـانده اند
بـرخـیز و بـاده نوش که مسـتـان صبـح خـیزآتــش بآب دیـده ســاغـر نـشـانـده انـد
خـون جـگر که بـر رخ خـواجـو چـکیده اسـتیاقوت پـاره ئیست که در زر نشانده اندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.