ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٤١: یار ما را گر غمی از یار نبود گو مباش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
یـار مـا را گــر غــمـی از یـار نـبــود گــو مـبــاشور مـن غـمـخـوار را غـمـخـوار نـبـود گـو مـبـاش
مــا چــنـیـن بــیـمــار و او از درد مـا فــارغ ولــیگـر طـبـیـبـی را غـم از بـیمـار نـبـود گـو مـبـاش
در جـهـان تـاتـار زلـفـش عـنـبـر افـشـانـی کـنـدگــر نـســیـم نـافــه تــاتــار نـبــود گــو مــبــاش
گـر جـهان بـی یار بـاشـد مـن جـهانـم از جـهانچون سر از دستم شد ار دستار نبود گو مباش
شـادی از دیـنـار بــاشـد نـیـک بـخـتـانـرا ولـیـککـاش بـودی شـادی ار دیـنـار نـبـود گـو مـبـاش
گـــر بـــدانـــائی دلـــم اقـــرار نــارد گـــومـــیــارور دریـن کـارش غـم از انـکـار نـبـود گـو مـبــاش
مـنکـه از جـام مـی لـعـل تـو مـسـت افـتـاده امگــر مـقــامـم بــر در خــمـار نـبــود گــو مـبــاش
هـر کـه را بــازاریـی بــیـزار کـرد از عـقـل و دیـناز ســر بـــازار اگــر بــیــزار نــبــود گــو مــبــاش
گر ز می نبـود شـکـیبـم یک نفـس عـیبـم مکـنمی پـرسـتـی گر ز می هشیار نبـود گو مبـاش
چــون مــرا در دیــر جــام بــاده دایـم دایـرســتدر دیــارم گــر ز مــن دیــار نــبــود گــو مــبــاش
گـر غــمـت گـرد از مـن خــاکـی بــرآرد گـو بــرآرچـون تـو هسـتـی گر ز من آثـار نبـود گو مبـاش
زین صفت کانفاس خواجو مشک بیزی می کندعـود اگـر در طـبــلـه عـطــار نـبــود گـو مـبــاشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.