ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٥٩: ترک خنجرکش لشکرشکن ترلک پوش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
تـرک خـنجـرکش لشـکرشـکن تـرلک پـوشبــت خــورشــیـد بــنـاگـوش و مـه دردی نـوش
غمزه اش قرچی و یاقوت خموشش جاندارابـرویش حـاجـب و هـنـدوی سـیاهـش چـاوش
عـنـبــرش خــادم آن سـنـبــل هـنـدوی درازلؤلؤاش بـــنــده آن حـــقــه یــاقــوت خــمــوش
شـبـه اش غالیه آسـا و شـبـش غالیه سـاعـنـبـرش غـالـیه بـوی و قـمـرش غـالـیه پـوش
مغـلی قـند ز چـنبـر صـفـتـش قـلب شـکـنحـبـشـی کاکل عـنبـر شـکنش مشـک فـروش
گـر نهاده کـله از مسـتـی و بـگـشـوده قـبـاجـام می بـر کف و مرغول مسـلسـل بـر دوش
ریختـه ز آب دو چشمم می گلگون در جـامکـــرده از گـــفـــتـــه مــن لؤلؤ لــالــا در گــوش
بـسته بـرکوه کمرکش کمر از مشکین مویبـشـکـر خـنده شـکـر ریخـتـه از چـشـمه نوش
از در خــیـمـه بــرون آمـد و سـاغـر پــر کـردکـایـن بــروی مـن مـه روی پـریـچـهـره بــنـوش
چـون بـنوشـیدم از آن بـاده نوشـین قدحـیلـعـل شـکـر شـکـنـش بـانـگ بـرآورد کـه نـوش
گـفـتـم ای خـسـرو خـوبـان خـتـا خـواجـو راتــرکــتــاز نــظــرت بــرد بــیـغــمــا دل و هـوش
شحـنه غمزه زوبـین شکنش گفت که هیبرو ای بیهده گوی این چه خروشست خموشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.