ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦١٥: تبت یا ذا الجلال و الا کرام

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 22:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
تــبــت یـا ذا الـجــلـال و الـا کــراممـن جــمـیـع الـذنـوب و الآثــام
ای صـفـاتـت بــرون ز چـون و چـراذات پـاکـت بــری ز کـو و کـدام
قـاضـی حـاجــت وحـوش و طـیـوررازق روزی ســـــوام و هــــوام
گــوهــر آرای قــطــره در اصـــدافنـقـش پـرداز نـطـفـه در ارحـام
پــرچــم آویـز طـاسـک خـورشـیـدآتــش انـگـیـز خــنـجــر بــهـرام
خــاکــبــوس بــســاط فــرمــانــتجـم سـیمین سـریر زرین جـام
بــســت مـشــاطـگـان قـدرت تــوبر رخ صبح چین گیسوی شام
کـرده اســتــاد صـنـعـت از یـاقـوتشــرف طـاق تــابــخــانـه بــام
یـافـتــه از تــو نـضــرت و خــضـرتبــاغ مــیـنـو و راغ مــیـنـا فــام
بـــدر مــشــعــل فــروز آیــنــه داربــر درش بــنـده مـنـیـرش نـام
عـنـبـر هنـدی آنکـه خـادم تـسـتکار او بـی نسـیم لطـفت خـام
پــیـش مـوج مـحــیـط احــسـانـتاز حـیـا در عـرق فـتـاده غـمـام
کــاســه گــردان بــزم تــقــدیــرتصـبـح زرین کـلـاه سـیـم انـدام
هـــنـــدوی بــــارگـــاه ابـــداعـــتشـام زنـگـی نهاد خـون آشـام
عـــنـــدلـــیـــب زبــــان گـــویـــا راگـل بـسـتـان فـروز ذکـرت کـام
گــر کــنــد یــاد صــدمــه قــهــرتبـگـسـلـد مشـرقـی مهر زمـام
درک خــاصــان بــکــنـه انـعــامـتنـرسـد خـاصـه عـام کـالـانعـام
جان خواجو که مرغ گلشن تستمــگـــذارش بـــدام دل مـــادام
طــمــع دانـه اش بــدام افــکــنــدبـاز گـیرش ز دسـت دانه و دام
مـن کـه بـر یـاد زلـف و روی بـتـانصــرف کــردم لــیــالــی و ایـام
بــوده بــا بــاده مــغــانـه مــقــیـمسـاخـتـه در شـرابـخـانه مقـام
زده راه خــرد بـــنــغــمــه چــنــگریـخـتــه آب رخ بــشـرب مـدام
نـفـس خـود کـامـم ار ز راه بــبــردبــاز گـشـتـم بـدرگـهـت نـاکـام
چـون خـطـا کـرده ام کـنـم هر دمسـجـده سـهـو تـا بــروز قـیـام
گـویـمـت بــالـعــشــی والـابــکــارتـبــت یـا ذوالـجـلـال و الـاکـرامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.