ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٤٣: وقتست کز ورای سراپرده عدم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 22:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
وقــتــســت کــز ورای ســراپـــرده عــدمسلطان گل بـساحـت بـستـان زند علم
دریـا فـکـنـده ذیـل بــغـلـتـاق فـسـتـقـیهر دم عـروس غـنچـه بـرون آید از حـرم
از کـلـک نـقـشــبــنـد قـضــا در تــحــیـرمکز سـبـزه بـر صحـیفه بـستـان زند رقم
آثــار صــنـع بــیـن کــه بــتــاثــیـر نـامـیـههـر دم لـطـیفـه ئی بـوجـود آید از عـدم
صـحـن چــمـن ز زمـزمـه بــلـبــل سـحــرگــردد پـــر از تــرنــم زیــر و نــوای بـــم
از آب چـشـمه تـیره شود چـشمه حـیاتوز صـحـن بـاغ رشـگ بـرد گـلـشـن ارم
جـعد بـنفشـه بـین ز نسـیم سـحـرگهیهمچـون شکنج طره خوبـان گرفتـه خم
گـر در چـمـن بــخـنـده درآیـد گـل در رویبـاور مـکـن کـه او بـدوروئیسـت مـتـهـم
نرگـس چـو شـوخ دیدگی از سـر نمینهدنازک دلست غنچه از آن می شود دژم
بـیچـاره لاله هسـت دلش در میان خـونگوئی ز دسـت بـاد صبـا می بـرد ستـم
بر سرو سوسن از چه زبان می کند درازآزاده راز طــعــن زبـــان آوران چــه غــم
خواجو چو سرو تـا نکنی پـیشه راستـینـــتـــوان نـــهــاد در ره آزادگـــی قـــدم
بـخـرام سـوی بـاغ که چـون لعـل دلبـرانعیسی دمست نکهت انفاس صبـحـدم
و اطراف بـوستـان شده از سـبـزه و بـهارهمچـون بـساط مجـلس فرمانده عجـم
بــر یـاد بــزم آصـف جـمـشـیـد مـرتــبــتبـر کف نهاده لاله دلخـسـتـه جـام جـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.