ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٥٣: بزن بنوک خدنگم که پیش دست تو میرم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 22:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
بــزن بــنـوک خـدنـگـم کـه پــیـش دسـت تـو مـیـرمچو جان فدای تو کردم چه غم ز خنجر و تیرم
اســیـر قــیــد مــحــبــت ســر از کــمــنــد نــتــابــدگـرم بــتــیـغ بــرانـی کـجــا روم کـه اســیـرم
بــحــضـرتــی کـه شــهـانـرا مـجــال قـرب نـبــاشــدمن شکسـتـه بـگردش کجـا رسـم که فقیرم
ز خــویـشــتــن بــروم چــون تــو در خــیـال مـن آئیولـی عـجـب کـه خـیالـت نمی رود ز ضـمیرم
چو شمع مجلسم ار زانکه می کشی شب هجرانچو صبـح پـرده بـرافکن که پیش روی تو میرم
کــمــال شــوق بـــجـــائی رســـیــد و حـــد مــودتکه از دو کون گزیرسـت و از تـو نیسـت گزیرم
بـــود بـــگـــاه صـــبـــوحـــی در آرزوی جـــمـــالـــتنـــوای نـــالــــه زارم ادای نـــغــــمـــه زیـــرم
نـظـیـر نـیـسـت تـرا در جـهـان بــحـسـن و لـطـافـتچـنـانکـه گـاه لـطـایف بـعـهد خـویش نـظـیرم
قـلـم چــو شـرح دهـد وصـف گـلـســتــان جــمـالـتنـوای نـغـمـه بــلـبــل شـنـو بــجــای صـریـرم
مـرا مـگـوی کـه خـواجــو بــتــرک صـحـبــت مـا کـنچـو از تـو صـبـر نـدارم چـگـونه تـرک تـو گـیرم
مـنـم دریـن چــمـن آن مـرغ کــز نـشــیـمـن وحــدتبـیـان عـشـق حـقـیـقـی بـود نـوای صـفـیـرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.