ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٢٥: به من رسید نوید وصال دلداران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 14:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
بـــه مـــن رســـیــد نــویــد وصـــال دلـــدارانچو کشته را دم عیسی و کشته را باران
چــه نـکـهـتــسـت مـگـر بــر گـذار بــاد بــهـارگـشـوده انـد سـر طـبـلـه هـای عـطـاران
به حق صحبت و یاری که چون شوم در خاکبــود هـنــوز مــرا مــیـل صــحــبــت یـاران
چــــو رفــــت آب رخــــم در ســــر وفــــاداریبــهــل کــه خــاک شــوم در ره وفــاداران
تـرا که بـر سر سنجـاب خـفتـه ئی چـه خـبـرکـه شـب چــگـونـه بــروز آورنـد بــیـداران
ز نـرگــس تــو طــبــیـبــان اگــر شــونـد آگــاههــزار بــار بــمــیــرنــد پــیـش بــیـمــاران
چـنـین کـه بـاده دوشـین مـرا ز خـویش بـبـردمـگــر بــدوش بــرنـدم ز کــوی خــمــاران
کسـیکه مسـت بـمیرد بـقول مفتـی عـشـقبــرو درســت نـبــاشـد نـمـاز هـشـیـاران
چــگــونــه خــواب بــرد ســاکــنــان هــودج راز غــلــغــل جــرس و نــالــه گــرفــتـــاران
مجـال نیسـت که در شب کسـی بـرآرد سـرز بــســکـه دســت بــرآورده انـد عــیـاران
دل ار چـه روی سـپــردی بــطـره اش خـواجـوکـسـی چـگـونه دهد نقـد خـود بـطـرارانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.