ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٦٣: خط زنگاری نگر از سبزه بر گرد سمن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 22:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
خــط زنـگـاری نـگـر از ســبــزه بــر گـرد ســمـنکـاسـه یـاقـوت بــیـن از لـالـه در صـحــن چــمـن
یـوســف گـل تــا عـزیـز مـصـر شــد یـعـقـوب وارچـشـم روشـن می شـود نرگس بـبـوی پـیرهن
نــو عــروس بـــاغ را مــشـــاطـــه بـــاغ صـــبـــاهر نفـس می افکند در سـنبـل مشـکین شـکن
طـاس زرین می نهد نرگـس چـمـن را بـر طـبـقخـط ریحـان می کـشـد سـنبـل بـر اوراق سـمن
سـرو را بـیـن بــر سـمـاع بـلـبـلـان صـبــح خـیـزهمچو سرمستان ببستان پای کوب و دست زن
زرد شـد خـیـری و مؤبـد بـاد صـبـح و ویـس گـلبـاغ شـد کـوراب و رامـین بـلـبـل و گـل نـسـتـرن
گـوئیـا نـرگـس بـشـاهـد بــازی آمـد سـوی بــاغزانـکــه دایـم ســیـم دارد بــر کــف و زر در دهـن
ایکـه گـفـتـی جـز بـدن سـرو روانرا هیچ نیسـتآب را در ســـایــه او بـــیــن روانـــی بـــی بـــدن
غنچه گوئی شاهد گلروی سوسن بوی ماستکـز لـطـافـت در دهـان او نـمـی گـنـجــد سـخـن
نــوبـــت نــوروز چـــون در بـــاغ پـــیــروزی زدنــدنــوبــت نــوروز ســلــطــانـی بــه پــیـروزی بــزن
مرغ گـویا گـشـت مطـرب گـفـتـه خـواجـو بـگویبــاد شـبــگـیـری بــرآمـد بــاده در ســاغـر فـکـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.