ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣: خسرو گل بین دگر ملک سکندر یافته

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 22:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
خـسـرو گـل بــیـن دگـر مـلـک سـکـنـدر یـافـتـهبـاز بـلـبـل بـاغ را طـاوس پـیـکـر یـافـتـه
طــائر مـیـمـون مـیـنـای فــلــک یـعــنـی مـلــکدشت را از روضه فردوس خوشتـر یافته
می پـرسـتـان قـدح کـش نرگـس سـرمسـت راتبشی و منغر بدست از نقره و زر یافته
عــالــم خــاکــی نـســیـم بــاد عــنــبــر بــیـز راهمچـو انفاس مسـیحـا روح پـرور یافتـه
خـضر خـضرا پـوش علوی آنکه خوانندش سپـهراز شـقایق فرش غبـرا را معـصـفر یافتـه
غـنـچـه کـو را اهل دل ضـحـاک ثـانی مـی نهندچون فریدون افسر جمشید بـرسر یافته
آسـمانی گشـتـه فرش خـاک و طرف گلشـنشمـرغ را رامـین گـل را ویس دلـبـر یافـتـه
مؤبــد زرد گـلـسـتـان آنـکـه خـیـری نـام اوسـتاز شـکوفـه آسـمانی پـر ز اخـتـر یافـتـه
در چـمن هر کوچـو من سرمست و حـیران آمدهجـام زرین بـر کف سـیمین عـبـهر یافتـه
وانکه چون خواجو دل و دین داده از مستی ببادبـاده جـانبـخـش را بـا جـان بـرابـر یافتـه
می کـشـان صـحـن بـسـتـانرا ز بـس بـرگ و نواهمچـو بـزم شاه جـم جـام مظفر یافتـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.