ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩: آن ترک بلغاری نگر با چشم خونخوار آمده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 22:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
آن تـرک بـلـغـاری نـگـر بـا چـشـم خـونـخـوار آمـدهخـورشـیـد قـنـدز پـوش او آشـوب بـلـغـار آمـده
عــیـد مــســیـحــی روی او زنـار قــیـصــر مــوی اودر حـلـقـه گـیـسـوی او صـد دل گـرفـتـار آمـده
چـشم آفت مسـتـان شده رخ طیره بـستـان شدهشیراز تـرکسـتـان شده کان بـت ز فرخـار آمده
دلـدار من جـاندار من شـمـشـاد خـوش رفـتـار منچـون دیـده در بـار مـن لـعـلـش گـهـر بـار آمـده
در شـب چـراغ خـاوری بــر مـه نـقـاب شـشـتــریوز مـهر رویش مـشـتـری بـا زهره در کـار آمـده
هرگز شنیدی در ختن مشکین خطی چون یار منیا سرو سیمین در چمن زینسان بـه رفتار آمده
سـنبـل ز سـر آویخـتـه وز لـالـه مـشـک انگـیخـتـهو آب گـلسـتـان ریخـتـه چـون او بـه گـلزار آمده
بـر مهر پـیچـان عـقـربـش وز مه معـلـق غـبـغـبـشچـون جـام می نام لـبـش یاقـوت جـاندار آمـده
شـکـر غـلـام پـاسـخـش مـیمـون جـمـال فـرخـشروز غریبـان بـی رخـش همچـون شب تـار آمده
بـر ماه چـنبـر دیده ئی در پـسـتـه شـکـر دیده ئیوز شاخ عرعر دیده ئی سیب و سمن بار آمده
بـنگر بـشبـگیر ای صبـا خـواجـو چـو مرغ خوش نوابــرطــرف بــســتــان از هـوا در نـالــه زار آمـدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.