ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥: زهی جمال تو خورشید مشرق دیده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 14:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
زهـی جــمـال تــو خـورشـیـد مـشـرق دیـدهبـــتــنــگــی دهــنــت هــیــچ دیــده نــادیــده
ســواد خــط تــو دیــبــاچــه صــحــیــفــه دلهــلــال ابـــروی تـــو طـــاق مــنــظـــر دیــده
مــه جــبــیــن تــو بـــرآفــتــاب طــعــنــه زدهگــل عــذار تــو بـــر بـــرگ لــالــه خــنــدیــده
ز شـور زلـف تـو در شـب نمـی تـوانم خـفـتز دســت فـکـر پــریـشـان و خــواب شـوریـده
اگــر بــهــیــچ نــگــیـری مــرا نــیـرزم هــیــچو گـر پــســنـد تــو گـردم شـوم پــســنـدیـده
تـو خـامـه دو زبــان بـیـن کـه حـال درد فـراقچــگــونــه شــرح دهــد بـــا زبـــان بــبــریــده
چو من که دید زبـان بـستـه ئی و گاه خطابســخــنــوری زنــی کــلــک بـــرتـــراشــیــده
گـهـی کـه وصـف سـر زلـف دلـکـشـت گـویمشــود زبــان مـن دلـشــکـســتــه پــیـچــیـده
از آن سـیاه شد آن زلف مشکبـار که هسـتبـــچـــیــن فـــتـــاده و بـــرآفــتـــاب گــردیــده
بــدیـده تــو کــه آنـدم کــه زیـر خــاک شــومشــــوم نـــظــــاره گـــر دیـــده تــــو دزدیـــده
چو شد غلام تو خواجو قبول خویشش خوانکه ملک دل به تو دادست و عشق به خریدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.