ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨٩: ایا صبا خبری کن مرا از آن که تو دانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 22:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
ایـا صــبــا خــبــری کــن مـرا از آن کـه تــو دانـیبــدان زمـیـن گـذری کـن در آن زمـان کـه تـو دانـی
چـو مرغ در طیران آی و چـون بـر اوج نشـسـتـینــزول ســاز در آن خــرم آشــیــان کــه تـــو دانــی
چــنـان مـران کـه غــبــاری بــدو رســد ز گـذارتبـدان طـرف چـو رسـیدی چـنـان بـران کـه تـو دانی
چـو جـز تـو هـیـچـکـس آنـجـا مـجـال قـرب نـداردبــرو بــمــنــزل آن مــاه مــهــربــان کــه تــو دانــی
همان زمان که رسـیدی بـدان زمین که تـو دیدیسـلـام و بــنـدگـی مـا بــدان رسـان کـه تــو دانـی
حــکـایـت شــب هـجــران و حــال و روز جــدائیزمـین بـبـوس و بـیان کـن بـدان زبـان کـه تـو دانـی
بــه نـوک خـامـه مـژگـان تـحـیـتـی کـه نـوشـتـمبـدو رسـان و بـگـویش چـنـان بـخـوان کـه تـو دانی
وگـر چــنـانـک تــوانـی بــگـوی کـای لـب لـعـلـتدوای آن دل مـــجـــروح نـــاتـــوان کـــه تـــو دانــی
مرا مگوی چه گوئی هر آن سخن که تو خواهیز مـن مـپــرس کـجـائی در آن مـکـان کـه تـو دانـی
چو از تـو دل طلبـم گوئیم دلت چه نشان داشتمن این زمان چه نشان گویم آن نشان که تو دانی
دلـم ربـائی و گـوئی ز مـا بـگـو کـه چـه خـواهیز درج لـعـلع تـو خـواجـو چـه خـواهد آنکـه تـو دانیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.