ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩٤: دی سیر برآمد دلم از روز جوانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 14:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
دی ســیــر بـــرآمــد دلــم از روز جــوانــیجــانـم بــه لــب آمــد ز غــم و درد نـهـانـی
کـردم گـلـه زین چـرخ سـیه روی بـد اخـتـرکـز بــهـر دو قـرصـم بــجــهـان چـنـد دوانـی
جــان مـن دلــســوخــتــه را هـیـچ مـرادیحـاصـل نـشـود تـا تـو بــکـامـش نـرسـانـی
فــریـاد ز دســت تــو کــه از قــیـد حــوادثیک لـحـظـه امـانـم نـدهـی خـاصـه امـانـی
هر کـه چـو قـلـم گـاه سـخـن در بـچـکـاندخــون ســیـه از تــیـغ زبــانـش بــچــکــانـی
کی شـاد شود خـسـروی از دور تـو کز تـوبــی دار بــه دارا نــرســد تــخــت کــیـانـی
سـلطان فلک گرم شد و گفت که خـواجـوبــر مـلـک بــقـا زن عــلـم از عــالـم فــانـی
زین پـیـر جـهـانـدیـده بـد روز چـه خـواهـیبـر وی ز چـه شنعت کنی و دست فشانی
هـر چــنـد جــهـانـی ز ســلـاطـیـن زمـانـهآخــر نــه گــدای در ســلــطــان جــهــانــی
در مـصــر مـعــانـی یـد بــیـضــا بــنـمــائیوقتی که چو موسی نکشی سر ز شبانی
گـر نـایـب خــاقــانـی و خــاقـانـی وقـتــیور ثــانـی سـحــبــانـی و حــســان زمـانـی
چون شمع مکش سر که بیکدم بکشندتبـا ایـن هـمـه گـردنـکـشـی و چـرب زبـانـی
خـامـوش کـه تـا در دهـن خـلـق نـیـفـتـیدر مـلـک فـصـاحــت چــو زبــان کـام نـرانـی
زین طـایفه شـعـرت بـشـعیری نخـرد کسگــر آب حــیــاتــســت بـــپــاکــی و روانــی
بـا این همـه یک نکـتـه بـگـویم ز سـر مـهرهر چـنـد کـه دانم کـه تـو این شـیوه ندانی
رو مسـخـرگی پـیشـه کن و مطـربـی آموزتــا داد خـود از کـهـتـر و مـهـتـر بــسـتـانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.