ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠١: مگر بدیده مجنون نظر کنی ورنی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 22:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
مــگــر بــدیــده مــجــنــون نــظــر کــنــی ورنــیچــگـونـه در نـظــر آیـد جــمـال طــلـعــت لـیـلـی
حـدیث حـسـنـت و ادراک هر کـسـی بـحـقـیقـتجـمـال یوسـف مـصـریسـت پـیش دیـده اعـمـی
مــقــیــم طــور مــحــبــت ز شــوق بـــاز نــدانــدشــعــاع آتـــش مــهــر از فــروغ نــور تـــجــلــی
کمال معجـزه حـسـن بـین که غایت سـحـرسـتشـکـنج زلـف چـو ثـعـبـان نهاده بـر کـف موسـی
حـکـایتـیسـت ز حـسـنـت جـمـال لـعـبـت چـینینـمـونـه ئیـســت ز نـقـشـت نـگـارخــانـه مـانـی
رخ مــنــور و خـــال ســیــاهــت آتـــش و هــنــدوخــط مــعــنــبـــر و زلــف کــژت زمــرد و افــعــی
کـجــا بــصـورت و مـعـنـی بــچـشـم عـقـل درآئیکه هست حسن و جمالت ورای صورت و معنی
چـو حـسـن مـنـظـر و بـالـای دلـفـریب تـو بـینـنـدکـه الـتــفـات نـمـایـد بــحـور و جــنـت و طـوبــی
بــجــام بــاده صــافـی بــشــوی جــامـه صـوفـیچــرا کـه بــاده نـشــانـد غـبــار تــوبــه و تــقـوی
چو چشم مست تو فتوی دهد که باده حلالستبــریـز خـون صـراحـی چـه حـاجـتـسـت بـفـتـوی
بــیــاد لــعــل تــو خــواجــو چــو در مــحــاوره آیـدکـنـد بـمـنـطـق شـیـرین بـیـان مـعـجـز عـیسـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.