ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مذمت اسب خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/18 13:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان رودکی سمرقندی, شعر کهن
بـــود اعـــور و کـــوســـج و لـــنــگ و پـــس مــننــشـــتـــه بـــرو چـــون کـــلـــاغـــی بـــر اعـــور
***
نگـارینـا، شـنیدسـتـم کـه: گـاه مـحـنت و راحـتسه پیراهن سلب دوست یوسف را به عمر اندر
یکی از کید شد پر خون، دوم شد چاک از تهمتسوم یعقوب را از بـوش روشن گشت چـشم تـر
رخــم مـانـد بــدان اول، دلـم مـانـد بــدان ثــانـینـصـیـب مـن شـود در وصـل آن پـیـراهـن دیـگـر؟
***
بـــر رخـــش زلــف عـــاشـــقـــســـت چـــو مــنلـــاجـــرم هــمــچـــو مــنــش نــیــســـت قـــرار
مــــن و زلــــفــــیــــن او نــــگــــونــــســــاریــــماو چــــرا بــــر گـــلـــســـت و مـــن بــــر خــــار؟
هــمــچـــو چـــشــمــم تـــوانــگــرســـت لــبـــمآن بـــــه لــــعــــل، ایــــن بــــه لؤلؤ شــــهــــوار
تــــــا بــــــه خــــــاک انـــــدرت نـــــگـــــردانـــــدخـــــاک و مـــــاک از تـــــو بـــــر نـــــدارد کـــــار
رک، کـــــه بـــــا انــــدشـــــار بـــــنــــمــــایــــیدل تـــو خـــوش کـــنــد بـــه خـــوش گــفـــتـــار
بــــاد یــــک چــــنــــد بــــر تــــو پــــیـــمــــایــــدانــــــــــدر آتــــــــــش روا شــــــــــود بــــــــــازار
لـــــعـــــل مـــــی را ز درج خــــــم پــــــرکـــــشدر کـــدو نـــیــمـــه کـــن، بـــه پـــیـــش مـــن آر
زن و دخـــتــــرش گـــشـــتـــه مـــویـــه کـــنـــانرخ کـــــرده بـــــه نـــــاخـــــنــــان شـــــد کـــــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.