ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢: من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 16:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
مــن بــدیـن خــوبــی و زیــبــایـی نــدیــدم روی راویـن دلــاویـزی و دلــبــنـدی نـبــاشــد مـوی را
روی اگـر پـنهان کـنـد سـنـگـین دل سـیمـین بـدنمـشـک غـمـازسـت نـتـوانـد نـهـفـتـن بــوی را
ای موافق صـورت و معـنی که تـا چـشـم منسـتاز تـو زیـبـاتـر نـدیـدم روی و خـوشـتـر خـوی را
گـر بـه سـر می گـردم از بـیچـارگـی عـیبـم مـکـنچون تو چوگان می زنی جرمی نباشد گوی را
هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوختستدوســت دارد نـالـه مـســتــان و هـایـاهـوی را
مـا مـلـامـت را بـه جـان جـویـیـم در بــازار عـشـقکـنـج خــلـوت پــارســایـان سـلـامـت جــوی را
بـوسـتـان را هیچ دیگـر در نـمـی بـاید بـه حـسـنبـلکه سـروی چـون تـو می بـاید کـنار جـوی را
ای گـل خــوش بــوی اگـر صـد قـرن بــازآیـد بــهـارمـثـل مـن دیگـر نـبـینـی بـلـبـل خـوشـگـوی را
سـعـدیا گـر بـوسـه بـر دسـتـش نـمـی یاری نهادچـاره آن دانـم کـه در پــایـش بــمـالـی روی راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.