ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٠١: آن به که نظر باشد و گفتار نباشد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 00:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
آن بــه کـه نـظـر بــاشـد و گـفـتــار نـبــاشـدتـا مـدعـی انـدر پــس دیـوار نـبــاشـد
آن بر سر گنجست که چون نقطه به کنجیبـنشیند و سرگشته چو پـرگار نبـاشد
ای دوســت بــرآور دری از خــلــق بــه رویـمتـا هیچ کـسـم واقـف اسـرار نـبـاشـد
می خـواهم و مـعـشـوق و زمینی و زمـانیکو بـاشـد و من بـاشم و اغیار نبـاشد
پـندم مده ای دوسـت که دیوانه سـرمسـتهرگز به سخن عاقل و هشیار نباشد
بـا صـاحـب شـمـشـیر مـبـادت سـر و کـاریالـا بـه سـر خـویشـتـنت کـار نـبـاشـد
سـهلـسـت بـه خـون من اگـر دسـت بـرآریجـان دادن در پـای تـو دشـوار نبـاشـد
مـاهت نـتـوان خـواند بـدین صـورت و گـفـتـارمـه را لـب و دندان شـکـربـار نـبـاشـد
وان سـرو کـه گـویـنـد بـه بــالـای تـو بـاشـدهرگز بـه چـنین قامت و رفتـار نبـاشـد
ما تـوبـه شـکسـتـیم که در مذهب عـشـاقصـوفـی نپـسـندند کـه خـمـار نبـاشـد
هر پـای کـه در خـانـه فـرورفـت بـه گـنـجـیدیگـر همه عـمرش سـر بـازار نبـاشـد
عطـار که در عین گلابـسـت عـجـب نیسـتگـر وقـت بـهارش سـر گـلـزار نـبـاشـد
مـردم هـمـه دانـنـد کــه در نـامـه ســعــدیمشکیسـت که در کلبـه عطار نبـاشد
جان در سر کار تـو کند سعدی و غم نیستکـان یـار نـبــاشـد کـه وفـادار نـبـاشـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.