ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١٧: آن را که غمی چون غم من نیست چه داند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 16:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
آن را که غمی چون غم من نیست چه داندکز شوق تـوام دیده چه شب می گذراند
وقـتـسـت اگـر از پـای درآیم کـه همـه عـمـربـاری نکـشـیدم کـه بـه هجـران تـو مـانـد
سـوز دل یـعـقـوب سـتـمـدیـده ز مـن پــرسکـانـدوه دل سـوخـتــگـان سـوخـتـه دانـد
دیــوانــه گــرش پــنــد دهــی کــار نــبــنــددور بـند نهی سـلـسـلـه در هم گـسـلـاند
مـا بــی تــو بــه دل بــرنـزدیـم آب صــبــوریدر آتــش ســوزنـده صــبــوری کـه تــوانـد
هـر گـه کـه بــسـوزد جــگـرم دیـده بــگـریـدوین گـریه نه آبـیسـت کـه آتـش بـنشـاند
ســلــطــان خــیـالــت شــبــی آرام نـگــیـردتـا بــر سـر صـبـر مـن مـسـکـیـن نـدوانـد
شـیـرین نـنـمـایـد بـه دهـانـش شـکـر وصـلآن را کـه فـلـک زهـر جـدایـی نـچـشـانـد
گــر بـــار دگــر دامــن کــامــی بــه کــف آرمتـا زنـده ام از چـنگ مـنش کـس نـرهانـد
تــرســم کـه نـمـانـم مـن از ایـن رنـج دریـغـاکـانـدر دل مـن حـسـرت روی تـو بــمـانـد
قاصد رود از پـارس بـه کشتـی بـه خـراسانگر چـشـم من اندر عـقـبـش سـیل بـراند
فــریــاد کــه گــر جــور فــراق تــو نــویـســمفــریــاد بــرآیــد ز دل هــر کــه بــخــوانــد
شـرح غـم هجـران تـو هم بـا تـو تـوان گفـتپیداست که قاصد چه به سمع تو رساند
زنهار که خـون می چـکـد از گفـتـه سـعـدیهرک این همه نشتر بـخورد خون بـچکاندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.