ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٦٨: ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می رود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 00:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ای سـاربــان آهـسـتــه رو کآرام جــانـم مـی رودوان دل کـه بـا خـود داشـتـم بـا دلـسـتـانم می رود
مـن مـانده ام مـهجـور از او بـیچـاره و رنـجـور از اوگـویی کـه نیشـی دور از او در اسـتـخـوانم می رود
گفـتـم بـه نیرنگ و فسـون پـنهان کنم ریش درونپـنهان نـمـی مـانـد کـه خـون بـر آسـتـانم مـی رود
مـحـمل بـدار ای سـاروان تـندی مـکـن بـا کـاروانکـز عــشــق آن ســرو روان گـویـی روانـم مـی رود
او می رود دامن کشـان من زهر تـنهایی چـشاندیگـر مـپـرس از مـن نشـان کـز دل نشـانم می رود
بـرگشت یار سـرکشم بـگذاشت عیش ناخـوشمچـون مـجـمـری پـرآتـشـم کـز سـر دخـانم مـی رود
بــا آن هـمـه بــیـداد او ویـن عـهـد بـی بــنـیـاد اودر ســیــنــه دارم یــاد او یــا بـــر زبـــانــم مــی رود
بـازآی و بـر چـشـمم نشـین ای دلـسـتـان نازنینکآشــوب و فـریـاد از زمـیـن بــر آســمـانـم مـی رود
شب تا سحر می نغنوم و اندرز کس می نشنوموین ره نه قـاصـد مـی روم کـز کـف عـنانم مـی رود
گـفـتـم بـگـریم تـا ابـل چـون خـر فـروماند بـه گـلویـن نـیـز نــتــوانــم کــه دل بــا کــاروانـم مــی رود
صـبــر از وصـال یـار مـن بــرگـشـتـن از دلـدار مـنگـر چـه نـبــاشـد کـار مـن هـم کـار از آنـم مـی رود
در رفـتـن جـان از بـدن گـوینـد هر نـوعـی سـخـنمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود
سـعـدی فغان از دسـت ما لایق نبـود ای بـی وفاطــاقــت نـمــیـارم جــفــا کــار از فــغــانـم مـی رودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.