ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٨٢: مرا چو آرزوی روی آن نگار آید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 00:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
مــــرا چــــو آرزوی روی آن نــــگــــار آیــــدچـو بـلـبـلـم هـوس نـالـه هـای زار آید
مــیـان انـجــمــن از لــعــل او چــو آرم یـادمـرا سـرشـک چـو یاقـوت در کـنـار آید
ز رنــگ لـــالــه مــرا روی دلــبـــر آیــد یــادز شـکـل سـبـزه مـرا یـاد خـط یـار آیـد
گلی بـه دست من آید چو روی تـو هیهاتهـزار سـال دگـر گـر چـنـیـن بـهـار آیـد
خـسـان خـورنـد بــر از بــاغ وصـل او و مـراز گـلـسـتـان جـمالش نصـیب خـار آید
طـمـع مـدار وصــالـی کـه بــی فـراق بــودهرآینـه پـس هر مـسـتـیی خـمـار آید
مـرا زمـانـه ز یـاران بــه مـنـزلـی انـداخــتکه راضـیم بـه نسـیمی کز آن دیار آید
فـراق یـار بـه یـک بــار بـیـخ صـبــر بــکـنـدبـهار وصـل نـدانم کـه کـی بـه بـار آید
دلا اگر چـه کـه تـلخـسـت بـیخ صـبـر ولیچـو بـر امید وصالسـت خـوشـگوار آید
پـس از تـحمل سختی امید وصل مراستکه صبح از شب و تریاک هم ز مار آید
ز چـرخ عـربـده جـو بـس خـدنگ تـیر جـفـابـجـسـت و در دل مـردان هوشـیار آید
چو عمر خوش نفسی گر گذر کنی بر منمرا همان نفـس از عـمر در شـمار آید
بــجـز غـلـامـی دلـدار خـویـش سـعـدی راز کار و بـار جهان گر شهیست عار آیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.