ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٩٣: آفتابست آن پری رخ یا ملایک یا بشر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 00:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
آفـتــابــسـت آن پــری رخ یـا مـلـایـک یـا بــشـرقــامــتــســت آن یـا قــیـامـت یـا الــف یـا نـیـشــکــر
هـد صــبــری مـا تــولــی رد عــقــلــی مـا ثــنـاصــاد قــلــبــی مــا تــمـشــی زاد وجــدی مـا عــبــر
گـلـبـنـسـت آن یـا تـن نـازک نـهـادش یـا حـریـرآهــنــســت آن یــا دل نــامــهــربـــانــش یــا حــجـــر
تـهـت و الـمـطـلـوب عـنـدی کـیف حـالـی ان نـاحــرت و الـمـامـول نـحـوی مـا احــتــیـالـی ان هـجــر
بـاغ فـردوسـسـت گـلـبـرگـش نـخـوانـم یا بـهـارجــان شـیـریـنـســت خــورشـیـدش نـگـویـم یـا قـمـر
قـل لـمـن یـبــغـی فـرارا مـنـه هـل لـی سـلـوهام عــلــی الــتــقــدیـر انـی ابــتــغــی ایـن الــمــفــر
بـر فـراز سـرو سـیمـینـش چـو بـخـرامـد بـه نـازچـشـم شـورانـگـیـز بـیـن تـا نـجـم بـیـنـی بـر شـجـر
یـکـره الـمـحـبـوب وصـلـی انـتـهـی عـمـا نـهـییـرســم الــمـنـظــور قــتــلــی ارتــضــی فــیـمــا امـر
کـاش انـدک مـایه نرمـی در خـطـابـش دیدمـیور مرا عشقش به سختی کشت سهلست این قدر
قـیل لی فـی الـحـب اخـطـار و تـحـصـیل المنیدولـه الـقــی بــمـن الـقـی بــروحــی فــی الـخــطــر
گوشه گیر ای یار یا جـان در میان آور که عشقتــیــربـــارانــســت یــا تـــســلــیــم بـــایــد یــا حــذر
فــالــتـــنــائی غــصــه مــا ذاق الــامــن صــبـــاو الـــتـــدانــی فـــرصـــه مــا نــال الـــا مــن صـــبـــر
دخـتـران طـبـع را یعـنـی سـخـن بـا این جـمـالآبـــرویــی نــیــســـت پـــیــش آن آن زیــبـــا پـــســر
لـحـظـک الـقـتـال یـغـوی فـی هـلـاکـی لـا تـدععــطــفـک الـمـیـاس یـســعــی فـی بــلـائی لـا تــذر
آخــر ای ســرو روان بــر مـا گـذر کـن یـک زمـانآخـــر ای آرام جـــان در مــا نــظـــر کــن یــک نــظـــر
یا رخـیم الجـسم لو لا انت شخـصی ما انحـنییـا کــحــیـل الـطــرف لـو لـا انـت دمـعــی مـا انـحــدر
دوستی را گفتم اینک عمر شد گفت ای عجبطـرفـه مـی دارم کـه بـی دلـدار چـون بـردی بـه سـر
بــعـض خــلـانـی اتــانـی سـائلـا عـن قـصـتــیقـلـت لـا تــسئل صــفـار الـوجــه یـغـنـی عـن خــبــر
گفت سـعـدی صـبـر کن یا سـیم و زر ده یا گریزعــشــق را یــا مــال بــایـد یــا صــبــوری یــا ســفــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.