ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٧٣: هزار عهد کردم که گرد عشق نگردم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 00:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
هـزار عــهـد کــردم کــه گــرد عــشــق نــگــردمهـمــی بــرابــرم آیـد خــیـال روی تــو هــر دم
نخواستـم که بـگویم حدیث عشق و چه حاجـتکـه آب دیـده سـرخـم بــگـفـت و چـهـره زردم
بــه گـلـبــنـی بــرســیـدم مـجــال صـبــر نـدیـدمگــلــی تــمـام نـچــیـدم هـزار خــار بــخــوردم
بـــســـاط عـــمــر مــرا گـــو فـــرونــورد زمـــانــهکــه مـن حــکــایـت دیـدار دوســت درنـنـوردم
هر آن کسـم که نصیحـت همی کند بـه صبـوریبـه هـرزه بـاد هـوا مـی دمـد بـر آهـن سـردم
بـه چـشـم های تـو دانم که تـا ز چـشم بـرفتـیبـه چـشم عشق و ارادت نظر بـه هیچ نکردم
نـه روز مـی بــشــمـردم در انـتــظــار جــمـالــتکه روز هجـر تـو را خـود ز عـمر می نشـمردم
چه دشمنی که نکردی چنان که خوی تـو بـاشدبه دوستی که شکایت به هیچ دوست نبردم
مـن از کـمـنـد تـو اول چـو وحـش مـی بــرمـیـدمکـنـون کـه انـس گـرفـتـم بـه تـیـغ بــازنـگـردم
تو را که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشدگـر از وفـات بـگردم درسـت شـد کـه نه مردمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.