ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٨٣: می روم وز سر حسرت به قفا می نگرم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 00:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
مـی روم وز سـر حـسـرت بـه قـفـا مـی نـگـرمخـبـر از پـای ندارم کـه زمین می سـپـرم
مـی روم بـی دل و بـی یـار و یقـین مـی دانـمکه من بـی دل بـی یار و نه مرد سـفـرم
خـاک مـن زنـده بــه تأثـیـر هـوای لـب تـوسـتســازگــاری نــکــنــد آب و هـوای دگــرم
وه کـه گـر بــر سـر کـوی تـو شـبــی روز کـنـمغـلـغـل اندر ملـکـوت افـتـد از آه سـحـرم
پـای مـی پـیچـم و چـون پـای دلـم مـی پـیچـدبــار مـی بـنـدم و از بـار فـروبـسـتـه تـرم
چــه کــنـم دســت نـدارم بــه گــریـبــان اجــلتـا بـه تـن در ز غـمت پـیرهن جـان بـدرم
آتــش خــشــم تــو بـــرد آب مــن خــاک آلــودبـعد از این بـاد بـه گوش تو رساند خبـرم
هـر نـوردی کــه ز طــومــار غــمــم بــاز کــنـیحـرف هـا بـیـنـی آلـوده بـه خـون جـگـرم
نـی مـپــنـدار کــه حــرفــی بــه زبــان آرم اگـرتـا بـه سینه چـون قلم بـازشکافند سـرم
بـــه هــوای ســر زلــف تــو درآویــخــتــه بـــوداز سر شاخ زبـان بـرگ سـخـن های تـرم
گـر سـخـن گـویـم مـن بـعـد شـکـایـت بــاشـدور شکایت کنم از دست تو پیش که بـرم
خـــار ســـودای تـــو آویــخـــتـــه در دامــن دلننگم آید کـه بـه اطـراف گـلسـتـان گـذرم
بــصـر روشــنـم از ســرمـه خــاک در تــوســتقـیمـت خـاک تـو مـن دانم کـاهل بـصـرم
گـر چــه در کـلـبــه خــلـوت بــودم نـور حــضـورهم سفر بـه که نماندست مجـال حضرم
ســرو بـــالــای تــو در بـــاغ تـــصــور بـــرپـــایشـرم دارم کـه بـه بـالـای صـنـوبـر نـگـرم
گـر بـه تـن بـازکـنـم جـای دگـر بـاکـی نـیسـتکه به دل غاشیه بـر سر به رکاب تو درم
گـر بــه دوری سـفـر از تــو جـدا خـواهـم مـانـدشرم بـادم که همان سعدی کوتـه نظرم
بــه قــدم رفــتــم و نــاچــار بــه ســر بـــازآیــمگـر بـه دامـن نرسـد چـنگ قـضـا و قـدرم
شوخ چشمی چو مگس کردم و برداشت عدوبــه مـگـســران مـلـامـت ز کـنـار شـکـرم
از قـفـا سـیـر نـگـشـتـم مـن بــدبــخـت هـنـوزمی روم وز سر حسرت به قفا می نگرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.