ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٠٩: تا خبر دارم از او بی خبر از خویشتنم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 00:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
تــا خــبــر دارم از او بــی خــبــر از خــویـشــتــنـمبــا وجــودش ز مــن آواز نـیـایـد کــه مــنــم
پــیـرهـن مـی بــدرم دم بــه دم از غــایـت شــوقکه وجودم همه او گشت و من این پیرهنم
ای رقـیب این همـه سـودا مـکـن و جـنگ مـجـویبـرکـنـم دیـده کـه مـن دیـده از او بـرنـکـنـم
خـود گـرفـتـم کـه نـگـویـم کـه مـرا واقـعـه ایـسـتدشـمن و دوسـت بـدانند قیاس از سـخـنم
در هـمـه شـهـر فـراهـم نـنـشــســت انـجــمـنـیکـه نه مـن در غـمـش افـسـانه آن انجـمنم
بـرشـکـسـت از مـن و از رنـج دلـم بــاک نـداشـتمـن نه آنـم کـه تـوانـم کـه از او بـرشـکـنـم
گـر هـمـیـن ســوز رود بــا مـن مـســکـیـن در گـورخـاک اگـر بـازکـنی سـوخـتـه یابـی کـفـنـم
گر به خون تشنه ای اینک من و سر باکی نیستکـه بـه فـتـراک تـو بـه زان که بـود بـر بـدنم
مــرد و زن گــر بــه جــفــا کــردن مـن بــرخــیـزنـدگـر بــگـردم ز وفــای تــو نـه مـردم کـه زنـم
شــرط عــقــلـســت کـه مـردم بــگـریـزنـد از تــیـرمن گر از دسـت تـو بـاشد مژه بـر هم نزنم
تـــا بـــه گـــفـــتـــار درآمـــد دهــن شـــیــریــنــتبـیم آنسـت که شـوری بـه جـهان درفـکـنم
لــب ســعــدی و دهـانــت ز کــجــا تــا بــه کــجــااین قـدر بـس کـه رود نـام لـبـت بـر دهـنـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.