ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤١٣: آن نه رویست که من وصف جمالش دانم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 00:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
آن نـه رویـسـت کـه مـن وصـف جــمـالـش دانـماین حـدیث از دگـری پـرس کـه مـن حـیرانـم
هـمـه بـیـنـنـد نـه این صـنـع کـه مـن مـی بـینـمهمه خوانند نه این نقش که من می خوانم
آن عجب نیست که سرگشته بود طالب دوستعـجـب اینسـت کـه من واصـل و سـرگردانم
سـرو در بـاغ نـشـانـنـد و تـو را بـر سـر و چـشـمگـر اجــازت دهـی ای سـرو روان بــنـشـانـم
عـشـق من بـر گـل رخـسـار تـو امـروزی نیسـتدیر سـالـسـت کـه من بـلـبـل این بـسـتـانم
بــه ســرت کــز ســر پــیــمــان مــحــبــت نــرومگـر بــفــرمـایـی رفــتــن بــه ســر پــیـکـانـم
بـــاش تـــا جـــان بـــرود در طـــلـــب جـــانــانــمکـه بــه کـاری بــه از ایـن بــازنـیـایـد جــانـم
هـر نـصـیـحـت کـه کـنـی بـشـنـوم ای یـار عـزیـزصـبـرم از دوسـت مـفـرمـای کـه مـن نتـوانم
عــجــب از طــبــع هـوســنــاک مــنـت مــی آیـدمن خـود از مردم بـی طبـع عجـب می مانم
گـفـتـه بــودی کـه بـود در هـمـه عـالـم سـعـدیمن بـه خـود هیچ نیم هر چـه تـو گـویی آنم
گــر بــه تــشــریـف قــبــولــم بــنـوازی مــلــکــمور بــه تــازانــه قــهـرم بــزنـی شــیـطــانــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.