ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٣٥: ای سروبالای سهی کز صورت حال آگهی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 16:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ای سـروبــالـای سـهـی کـز صـورت حــال آگـهـیوز هر کـه در عـالم بـهی ما نیز هم بـد نیسـتـیم
گـفـتـی بـه رنگ مـن گـلـی هرگـز نبـیند بـلـبـلـیآری نـکـو گـفـتـی ولـی مـا نـیز هم بـد نـیسـتـیم
تـا چـند گویی ما و بـس کوتـه کن ای رعنا و بـسنه خود تـویی زیبـا و بـس ما نیز هم بـد نیستـیم
ای شـاهد هر مجـلـسـی و آرام جـان هر کـسـیگر دوسـتـان داری بـسی ما نیز هم بـد نیستـیم
گفـتـی کـه چـون من در زمی دیگر نبـاشـد آدمیای جـان لـطـف و مردمی ما نیز هم بـد نیسـتـیم
گر گلشن خوش بـو تـویی ور بـلبـل خوشگو توییور در جـهان نـیکـو تـویی مـا نیز هم بـد نیسـتـیم
گویی چه شد کان سروبن با ما نمی گوید سخنگـو بـی وفـایی پـر مکـن مـا نیز هم بـد نیسـتـیم
گر تـو بـه حـسن افسـانه ای یا گوهر یک دانه ایاز مـا چـرا بـیگـانـه ای مـا نـیـز هـم بـد نـیسـتـیم
ای در دل مــا داغ تــو تــا کــی فــریـب و لــاغ تــوگـر بـه بـود در بـاغ تـو مـا نـیـز هـم بـد نـیسـتـیم
بــاری غـرور از ســر بــنـه و انـصـاف درد مـن بــدهای بـاغ شـفـتـالـو و بـه مـا نـیز هم بـد نـیسـتـیم
گـفـتـم تـو مـا را دیده ای وز حـال ما پـرسـیده ایپـس چون ز ما رنجیده ای ما نیز هم بـد نیستـیم
گفـتـی بـه از من در چـگل صـورت نبـندد آب و گلای سست مهر سخت دل ما نیز هم بد نیستیم
سـعـدی گـر آن زیبـاقـرین بـگـزید بـر ما همنشـینگو هر که خواهی بـرگزین ما نیز هم بـد نیستـیمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.