ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٥١: دو چشم مست میگونت ببرد آرام هشیاران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 16:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
دو چــشـم مـسـت مـیـگـونـت بــبــرد آرام هـشـیـاراندو خــواب آلـوده بــربــودنـد عــقــل از دســت بــیـداران
نـصـیـحـتـگـوی را از مـن بــگـو ای خـواجـه دم درکـشچو سیل از سر گذشت آن را چه می ترسانی از باران
گر آن سـاقی که مسـتـان راسـت هشیاران بـدیدندیز تــوبــه تــوبــه کـردنـدی چـو مـن بــر دسـت خـمـاران
گـرم بـا صـالـحـان بـی دوسـت فـردا در بـهـشـت آرنـدهـمـان بــهـتــر کــه در دوزخ کــنـنـدم بــا گــنـهـکــاران
چه بویست این که عقل از من ببرد و صبر و هشیارینـــدانــم بـــاغ فـــردوســـســـت یــا بـــازار عـــطـــاران
تــو بــا ایـن مــردم کــوتــه نــظــر در چــاه کــنـعــانـیبــه مــصــر آ تــا پــدیــد آیــنــد یــوســف را خــریــداران
الـا ای بــاد شــبــگـیـری بــگــوی آن مـاه مـجــلـس راتـــو آزادی و خـــلــقـــی در غـــم رویــت گــرفـــتـــاران
گـر آن عــیـار شــهـرآشــوب روزی حــال مـن پــرســدبـگـو خـوابـش نـمـی گـیرد بـه شـب از دسـت عـیـاران
گــرت بــاری گــذر بــاشــد نـگــه بــا جــانـب مــا کــننــپـــنــدارم کــه بـــد بـــاشــد جـــزای خــوب کــرداران
کـسـان گـوینـد چـون سـعـدی جـفـا دیدی تـحـول کـنرهــا کـــن تـــا بـــمـــیــرم بـــر ســـر کـــوی وفـــادارانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.