ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤: چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیستمـجـمـوعـتـر از مـلـک رضـا مـمـلـکـتـی نـیـسـت
گـر منزلـتـی هسـت کـسـی را مـگـر آنسـتکـانـدر نـظـر هـیـچـکـسـش مـنـزلـتــی نـیـسـت
هـرکـس صـفـتــی دارد و رنـگـی و نـشــانـیتـو تـرک صـفـت کن که ازین بـه صـفتـی نیسـت
پــوشــیـده کـســی بــیـنـی فـردای قـیـامـتکـامـروز بــرهـنـســت و بــرو عـاریـتــی نـیـسـت
آنکس که درو معـرفـتـی هسـت کـدامسـت؟آنـسـت کـه بـا هیچـکـسـش مـعـرفـتـی نیسـت
سنگی و گیاهی که در آن خـاصیتـی هسـتاز آدمــیـی بــه کــه درو مــنـفــعــتــی نـیـســت
درویـش تــو در مـصــلـحــت خــویـش نـدانـیخوشباش اگرت نیست که بی مصلحتی نیست
آن دوسـت نبـاشد که شکایت کند از دوسـتبــر خــون کــه دلــارام بــریـزد دیـتــی نــیـســت
راه ادب اینسـت کـه سـعـدی بـه تـو آمـوخـتگـر گـوش بــداری بــه ازیـن تــربــیـتـی نـیـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.