ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٠: نه هر چه جانورند آدمیتی دارند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
نــه هــر چــه جــانــورنــد آدمــیـتــی دارنــدبـس آدمی کـه درین مـلـک نقـش دیوارند
سـیـاه سـیم زرانـدوده چـون بـه بـوتـه بـرنـدخـلـاف آن بــه در آیـد کـه خـلـق پـنـدارنـد
کسان به چشم تو بی قیمتند و کوچک قدرکـه پـیش اهـل بـصـیـرت بـزرگ مـقـدارنـد
بــرادران لــحــد را زبــان گــفــتــن نـیـســتتـو گوش بـاش که بـا اهل دل بـه گفتـارند
کـه زیـنـهـار بـه کـشـی و نـاز بـر سـر خـاکمرو کـه همـچـو تـو در زیر خـاک بـسـیارند
بـه خـواب و لذت و شهوت گذاشـتـند حـیاتکـنـون کـه زیر زمـین خـفـتـه انـد بـیـدارنـد
کـه الـتـفـات کـنـد عـذر کـایـن زمـان گـویـنـدکجا به خوشه رسد تخم کاین زمان کارند
هــزار جـــان گــرامــی فــدای اهــل نــظـــرکـه مـال مـنصـب دنیا بـه هیچ نشـمـارنـد
کـرا نمـی کـند این پـنجـروزه دولـت و مـلـککـه بــگـذرنـد و بـه ابـنـای دهـر بــگـذارنـد
طــمــع مــدار ز دنــیــا ســـر هــوا و هــوسکه پـر شـود مگرش خـاک بـر سـر انبـارند
دعـای بـد نـکـنـم بـر بـدان کـه مـسـکـیـنـانبـه دسـت خـوی بـد خـویشـتـن گرفتـارند
بـه جـان زنده دلـان سـعـدیا کـه ملک وجـودنـیـرزد آنــکــه وجــودی ز خــود بــیـازارنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.