ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در وصف بهار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 20:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
عــلــم دولــت نـوروز بــه صــحــرا بــرخــاســتزحـمت لـشـکـر سـرمـا ز سـر مـا بـرخـاسـت
بـر عـروسـان چـمـن بـسـت صـبــا هـر گـهـریکـه بــه غـواصـی ابــر از دل دریـا بــرخـاسـت
تـــا ربـــایــد کــلــه قــاقــم بـــرف از ســر کــوهیـزک تـابـش خـورشـیـد بـه یغـمـا بـرخـاسـت
طــبــق بــاغ پــر از نــقــل و ریـاحــیـن کــردنــدشکر آن را که زمین از تـب سـرما بـرخـاسـت
این چـه بـوییست که از سـاحـت خـلخ بـدمید؟وین چه بادیست که از جانب یغما برخاست؟
چه هواییست که خلدش به تحسر بنشست؟چه زمینیست که چـرخش بـه تـولا بـرخاست
طـارم اخـضـر از عـکـس چــمـن حـمـرا گـشـتبـس کـه از طـرف چـمن لؤلؤ لـالـا بـرخـاسـت
مـوسـم نـغـمـه چـنگـسـت کـه در بـزم صـبـوحبـلـبـلـان را ز چـمـن نالـه و غـوغـا بـرخـاسـت
بـــوی آلـــودگـــی از خـــرقـــه صـــوفـــی آمــدسـوز دیـوانـگـی از سـیـنـه دانـا بــرخــاســت
از زمـیـن نـالـه عــشــاق بــه گـردون بــر شــدوز ثـری نـعـره مـسـتـان بـه ثـریـا بــرخـاسـت
عـارف امـروز بـه ذوقـی بـر شـاهد بـنـشـسـتکـه دل زاهـد از انـدیـشــه فـردا بــرخــاســت
هـر دلــی را هـوس روی گــلــی در ســر شــدکه نه این مشـغـله از بـلبـل تـنها بـرخـاسـت
گــویـیـا پــرده مـعــشــوق بــرافــتــاد از پــیـشقـلـم عـافـیـت از عـاشـق شـیـدا بــرخـاسـت
هر کـجـا طـلعـت خـورشـید رخـی سـایه فـکندبـیدلی خسته کمر بـسته چو جوزا بـرخاست
هـرکـجـا سـروقـدی چـهره چـو یوسـف بـنـمـودعاشقی سوختـه خرمن چـو زلیخـا بـرخاست
بـا رخـش لـالـه ندانم بـه چـه رونق بـشـکـفـتبـا قـدش سـرو نـدانم بـه چـه یارا بـرخـاسـت
سـر بـه بـالـین عـدم بـازنه ای نـرگـس مـسـتکه ز خواب سحـر آن نرگس شهلا بـرخـاست
بــه سـخـن گـفـتـن او عـقـل ز هـر دل بــرمـیـدعاشق آن قد مستـم که چـه زیبـا بـرخـاست
روز رویـش چــو بــرانـداخــت نـقـاب شـب زلـفگـفـتـی از روز قـیامـت شـب یلـدا بـرخـاسـت
تـرک عـشـقـش بـنـه صـبــر چـنـان غـارت کـردکـه حــجــاب از حــرم راز مـعـمـا بــرخــاسـت
سـعـدیا تـا کـی ازین نـامـه سـیه کـردن؟ بـسکه قلم را به سر از دست تو سودا بـرخاستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.