ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تنبیه و موعظه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 20:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ان هـوی الـنـفــس یـقــد الـعــقــاللــایــتـــهــدی و یــعــی مــا یــقــال
خـاک من و تـسـت کـه بـاد شـمالمـی بـردش سـوی یمین و شـمـال
مـا لـک فـی الـخـیمـت مسـتـلـقـیاوانـتــهـض الـقـوم و شـدوا الـرحــال
عمر بـه افسـوس بـرفت آنچـه رفتدیـگـرش از دسـت مـده بــر مـحــال
قـد و عـرالـمـســلـک یـا ذاالـفـتــیافــــلـــح مـــن هـــیـــاء زاد الـــمآل
بــس کـه در آغــوش لـحــد بــگـذردبـر من و تو روز و شب و ماه و سال
لـــاتـــک تـــغـــتـــر بـــمـــعـــمــورةیـعــقــبــهـا الــهـدم او الــانــتــقــال
گـر بـه مـثـل جـام جـمـسـت آدمیسنگ اجـل بـشکندش چـون سفال
لـو کـشـف الـتــربــت عـن بــدرهـملــم یــر الـــاکـــدقـــیــق الــهــلـــال
بس که درین خاک ممزق شدستپــیـکــر خــوبــان بــدیــع الــجــمــال
وانـدرس الــرســم بــطــول الـزمـانوانـتــخــر الــعــظــم بــمــرالــلــیـال
ای کـه درونـت بـه گـنـه تـیـره شـدتــرســمـت آیـیـنـه نـگـیـرد صــقــال
مـالـک تـعـصـی و مـنـادی الـقـبــولمـن قــبــل الـحــق یـنـادی تــعــال؟
زنده دل مـرده ندانی کـه کـیسـت؟آنـکـه نـدارد بــه خــدای اشــتــغـال
عــــز کــــریــــم احـــــد لــــایــــزولجــــل قـــدیـــم صـــمـــد لـــایـــزال
پــادشــهــان بـــر در تــعــظــیــم اودســت بـــرآورده بــه حــکــم سؤال
کــم حـــزن فـــی بـــلــد بـــلــقـــعمــن عــلــیـهــا بــســحــاب ثــقــال
بـــار خـــدایـــی کـــه درون صـــدفدر کــــنــــد از قــــطــــره آب زلــــال
ان نــطــق الــعــارف فــی وصــفــهیـعـجــز عـن شـان عـدیـم الـمـثــال
کـار مـگـس نـیـسـت درین ره پـریـدبــلـکـه بــســوزد پــر عــنـقـا و بــال
کــم فــطــن بــادر مـســتــفــهـمــاعــاد وقــد کــل لــســان الــمــقــال
فهم بـسـی رفـت و نبـودش طـریقوهم بسی گشت و نماندش مجال
لــودنــت الــفــکــرة مــن حــجــبــهلـاحـتـرقـت مـن سـبـحـات الـجـلـال
بـر دل عشاق جـمالش خـوشستتــلـخـی هـجــران بــه امـیـد وصـال
اصـــبـــح مــن غـــایــت الــطـــافــهیـجــتــرم الـعـبــد و یـبــقـی الـنـوال
بــنـده دگـر بــر کـه کـنـد اعــتــمـادگــر نــکــنــد بــر کــرم ذوالــجــلــال
ان مــقــالــی حــکــم فــاعــتـــبـــرمـوعـظـت تــسـمـع صـم الـجــبــال
هر کـه بـه گـفـتـار نـصـیحـت کـنـانگــوش نـدارد بــخــورد گــوشــمــال
بــادیـت الــمــحــشــر واد عــمـیـقتـمتـحـن النفس و تـمضـی الجـمال
گـر قـدمـت هسـت چـو مـردان بـروور عملت نیسـت چـو سـعدی بـنال
رب اعـــنـــی و اقـــل عـــثـــرتــــیانــت رجـــائی و عــلــیــک اتـــکــالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.