ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تغزل و ستایش صاحب دیوان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
مـن آن بــدیـع صـفـت را بـه تـرک چـون گـویـمکـه دل بـبـرد بـه چـوگان زلف چـون گویم
گـرم بــه هـر سـر مـویـی مـلـامـتـی بــکـنـیگـمـان مـبـر کـه تـفـاوت کـنـد سـر مـویم
تــعــلــقــی اســت مـرا بــا کــمـان ابــروی اواگـرچـه نـیسـت کـمـانی بـه قـدر بـازویم
رقیب گفت برین در چه می کنی شب و روز؟چه می کنم؟ دل گم کرده باز می جویم
وگـر نصـیحـت دل می کـنم کـه عـشـق مـبـازسـیاهی از رخ زنگـی بـه آب می شـویم
بــه گـرد او نـرسـد پــای جــهـد مـن هـیـهـاتولـیـک تـا رمـقـی در تـنـسـت مـی پـویم
درآمــــد از در مــــن بــــامــــداد و پــــنـــداریکــه آفــتــاب بــرآمــد ز مـشــرق کــویـم
پـــری نــدیــده ام و آدمـــی نــمـــی گـــویــمبـهـشـت بــود کـه در بــاز کـرد بــر رویـم
ولـیـک در هـمـه کـاشـانـه هـیـچ بــوی نـبــردمـگـر شـمـامـه انـفـاس عـنـبـریـن بـویـم
هـزار قـطــعــه مـوزون بــه هـیـچ بــر نـگـرفـتچــو زر نــدیــد پــریــچــهــره در تــرازویـم
چـــو دیــدمـــش کـــه نــدارد ســـر وفـــاداریگـرفـتـمـش کـه زمـانـی بـسـاز بـا خـویم
چـه کـرده ام کـه چـو بـیگـانـگـان و بـدعـهداننظـر بـه چـشـم ارادت نمی کنی سـویم
گــرفـــتـــم آتـــش دل در نــظـــر نــمــی آیــدنگـاه می نکـنی آب چـشـم چـون جـویم
مـن آن نـیـم کـه بــرای حــطـام بــر در خــلـقبـریـزد اینـقـدر آبـی کـه هـسـت در رویم
بـه هرکسـی نتـوان گفت شـرح قصه خـویشمـگـر بـه صـاحـب دیـوان مـحـتـرم گـویـم
بـه سـمـع خـواجـه رسـانـیـد اگـر مـجـال بــودهـمـیـن قــدر کـه دعــاگـوی دولـت اویـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.