ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش شمس الدین حسین علکانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ای مــحــافــل را بــه دیــدار تــو زیـنطـاعـتــت بــر هـوشـمـنـدان فـرض عـیـن
آســـمـــان در زیــر پـــای هــمــتـــتبـــر زمــیــن مــالــنــده فــرق فــرقــدیــن
از مــقــامــات تــا ثــریـا هـمــچــنــانکــز ثــریــا تــا ثــری فــرقــســت و بــیــن
ای نـهـاده پــای رفــعــت بــر فــلــکوی ربـــوده گــوی عــقــل از اعــقــلــیــن
کـاش کـابـن مـقـلـه بـودی در حـیاتتــا بــمـالـیـدی خــطــت بــر مـقــلــتــیـن
در تـو نـتـوان گـفـت جـز اوصـاف نیکور کـسـی گـوید جـز این میلـسـت و مین
ای کـمـال نـیـک مـردی بــر تـو خـتـمنـیـک نـامــی مــنـتــشــر در خــافــقــیـن
عــالـم عــادل امـیـن شــرق و غــربســرور آفـاق شــمـس الـدیـن حــســیـن
کـز بــهـاء طــلـعـتــش چــون آفـتــابمـی درخــشــد نـور بــیـن الـحــاجــبــیـن
مــاه و پـــرویــن را نــگــه در قـــدر اوهـمـچـنـان کـز بــطـن مـاهـی در بــطـیـن
آنــکــه بـــیــرون از ثــنــا و حــمــد اوبر سخن دانان سخن عیب است و شین
عــقــل را پــرســیـدم انــدر عــهـد اوهـیـچ دشــمـن کـام یـابــد؟ گـفــت ایـن؟
پــنـجـه بــر شـیـران نـیـارد کـرد تــیـزور هــزاران مــکــر دانــد بـــوالــحــصــیــن
من که چندین منت از وی بر منستچــون نـگـویـم شــکـر او، والـشــکـر دیـن
تــا نـپــنـداری کـه مـشـغـولـم ز ذکـریـا ز خــدمـت غــافـلـم یـک طــرف عــیـن
تـا بـه گـردون بـر بـرخـشـنـد اخـتـرانتــا بـــه گــیــتــی در بـــتــابـــد نــیــریــن
جــاودان در بــارگــاهـت عــیـش بــادتــــا بــــه گـــردون مـــی رود آواز قـــیـــن
بــخــت را بــا دوســتــانــت اتــفــاقچــرخ را بــا دشــمــنــان حــرب حــنــیــن
ابـر رحـمت بـر تـو بـاران سـال و مـاهروح راحـــــــت بـــــــر روان والــــــدیــــــن
نـامـت انـدر مـشــرق و مـغــرب روانچـشـم بــد دور از تــو بــعـدالـمـشـرقـیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.