ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش ملکه ترکان خاتون

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ای بـیـش از آنـکـه در قـلـم آیـد ثـنـای تـوواجب بر اهل مشرق و مغرب دعای تو
درویـش و پــادشــاه نــدانـم دریـن زمــانالـا بـه زیر سـایه هـمـچـون هـمـای تـو
نوشـین روان و حـاتـم طایی که بـوده اندهرگز نبـوده اند بـه عـدل و سـخـای تـو
مـنـشـور در نواحـی و مـشـهور در جـهانآوازه تـــعــبـــد و خـــوف و رجـــای تـــو
اسـلـام در امـان و ضـمـان سـالـمتـسـتاز یـمـن هـمــت و قــدم پــارســای تــو
گــر آســمـان بــدانـد قــدر تــو بــر زمـیـندر چـشـم آفـتـاب کشـد خـاک پـای تـو
خـلـق از جـزای خـیر تـو کـردن مـقـصـرندپـــروردگــار خــلــق تــوانــد جــزای تــو
شـکـر مـسـافـران کـه بـه آفـاق مـی رودگر بـر فـلک رسـد نرسـد در عـطـای تـو
تــیـغ مــبــارزان نــکــنــد در دیـار خــصــمچـندان اثـر که همت کشور گشـای تـو
بـدبـخـت نیست در همه عالم بـه اتـفاقالـا کـسـی کـه روی بــتــابــد ز رای تـو
ای در بــقـای عـمـر تــو خـیـر جــهـانـیـانبـاقـی مـبـاد هر کـه نخـواهد بـقـای تـو
خـاص از بـرای مـصـلـحـت عـام دیـرسـالبـنشین که مثل تـو ننشیند بـه جای تو
آن چیست در جهان که نداری تو آن مرادتـا سـعدی از خـدای بـخـواهد بـرای تـو
تــا آفــتــاب مـی رود و صــبــح مـی دمـدعـاید بـه خـیر بـاد صـبـاح و مـسـای تـو
یارب رضـای او تـو بـرآور بـه فضل خـویشکو روز و شب نمی طلبـد جز رضای تـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.