ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تنبیه و موعظت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
دریــغ روز جـــوانــی و عـــهــد بـــرنـــایــینـشـاط کـودکـی و عـیـش خـویـشـتـن رایی
سـر فـروتـنـی انـداخـت پــیـریـم در پــیـشپــس از غــرور جــوانــی و دســت بــالــایـی
دریـغ بــازوی سـرپــنـجـگـی کـه بــرپـیـچـدســتـــیــز دور فــلــک ســـاعــد تـــوانــایــی
زهــی زمــانــه نــاپــایـدار عــهــد شــکــنچـه دوستـیست که بـا دوستـان نمی پـایی
کـه اعــتــمـاد کــنـد بــر مـواهـب نـعــمـتکـه همچـو طـفـل بـبـخـشـی و بـاز بـربـایی
بـه زارتـر گـسـلـی هـر چـه خـوبـتـر بـنـدیتـبــاه تـر شـکـنـی هـر چـه خـوشـتـر آرایـی
به عمر خویش کسی کامی از توبـرنگرفتکـه در شـکـنـجـه بـی کـامـیش نـفـرسـایی
اگــر زیـادت قــدرســت در تــغــیـر نــفــسنـخـواسـتــم کـه بــه قـدر مـن انـدر افـزایـی
مـرا مـلـامـت دیـوانـگـی و ســرشــغــبــیتــو را ســلــامـت پــیـری و پــای بــرجــایـی
شـکـوه پـیری بـگذار و عـلم و فـضـل و ادبکجاست جهل و جوانی و عشق و شیدایی
چـو بــا قـضـای اجـل بــر نـمـی تــوان آمـدتـــفـــاوتـــی نــکــنــد گــربـــزی و دانــایــی
نه آن جـلـیس انیس از کـنار من رفـتـسـتکـه بــعـد ازو مـتــصـور شــود شــکـیـبــایـی
دریـغ خـلـعـت دیـبــای احـسـن الـتــقـویـمبـــر آســتــیــن تـــنــعــم، طــراز زیــبـــایــی
غـبـار خـط مـعـنـبـر نشـسـتـه بـر گـل رویچـنانکـه مشـک بـه ماورد بـر سـمن سـایی
اگــر ز بــاد فــنـا ای پــســر بــیـنـدیـشــیچــو گـل بــه عــمـر دو روزه غـرور نـنـمـایـی
زمـان رفــتــه نـخــواهـد بــه گـریـه بــازآمـدنـه آب دیـده، کــه گــر خــون دل بــپــالـایـی
همیشه بـاز نبـاشـد در دو لخـتـی چـشـمضـرورتــســت کـه روزی بــه گـل بــرانـدایـی
ندوخـت جـامه کـامی بـه قـد کـس گـردونکـه عـاقـبــت بـه مـصـیـبـت نـکـرد یـکـتـایـی
چـو خـوان یغـمـا بـر هـم زنـد همـی نـاگـاهزمـانـه مـجــلـس عــیـش بــتــان یـغــمـایـی
چــو تــخـم خــرمـا فـردات پــایـمـال کـنـنـدوگــر بــه ســروری امـروز نـخــل خــرمــایـی
بـــرادران تــو بــیــچــاره در ثــری رفــتــنــدتــو هـمــچــنــان ز ســر کــبــر بــر ثــریـایـی
خـیـال بـسـتـه و بــر بــاد عـمـر تـکـیـه زدهبــه پــنـج روز کــه در عــشــرت تــمــنــایـی
دمـاغ پــخــتــه کـه مـن شـیـرمـرد بــرنـاامبــرو چـو بــا سـگ نـفـس نـبـهـره بــر نـایـی
اگــر بــود دل مؤمــن چــو مـوم، نـرم نـهـادتـو موم نیسـتـی ای دل کـه سـنگ خـارایی
هـر آن زمـان کـه ز تـو مـردمـی بــرآسـایـددرسـت شـد بـه حـقیقـت که مردم آسـایی
وگر بـه جـهل بـرفتـی بـه عـذر بـازپـس آیکه چـاره نیسـت بـرون از شکسـتـه پـیرایی
ســخــن دراز مـکـن سـعـدیـا و کـوتــه کـنچــو روزگـار بــه پــیـرانـه ســر بــه رعـنـایـی
وگـر عـنـایت و تـوفـیق حـق نـگـیرد دسـتبـه دسـت سـعـی تـو بـادسـت تـا نپـیمـایی
ببخش بار خدایا بعه فضل و رحمت خویشکــه دردمــنــد نــوازی و جــرم بــخــشــایـی
بــضــاعـتــی نـه ســزاوار حــضـرت آوردیـممـگـر بــه عــیـن عــنـایـت قـبــول فــرمـایـی
ز درگــه کــرمــت روی نـاامـیـدی نـیـســتکــجـــا رود مــگــس از کــارگــاه حــلــوایــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.