ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ای کـه پــنـجــاه رفــت و در خــوابــیمــگــر ایـن پــنــج روزه دریـابــی
تـا کـی ایـن بـاد کـبـر و آتـش خـشـمشــرم بــادت کــه قــطــره آبــی
کـهل گـشـتـی و همـچـنـان طـفـلـیشیخ بـودی و همچـنان شـابـی
تو به بازی نشسته و ز چپ و راستمــی رود تــیـر چــرخ پــرتــابــی
تــا دریـن گـلـه گـوسـفـنـدی هـسـتنـنـشــیـنـد فــلــک ز قــصــابــی
تـــو چـــراغـــی نــهــاده بـــر ره بـــادخــانـه ای در مـمـر ســیـلـابــی
گـر بــه رفـعــت ســپــهـر و کـیـوانـیور بـه حـسـن آفتـاب و مهتـابـی
ور بــه مـشـرق روی بــه ســیـاحــیور بـه مغـرب رسـی بـه جـلابـی
ور بـــــه مــــردی ز بـــــاد درگــــذریور به شوخی چو بـرف بـشتابی
ور بـــه تـــمــکــیــن ابـــن عــفــانــیور بــه نــیـروی ابــن خــطــابــی
ور بــه نــعــمــت شــریــک قــارونــیور بــه قـوت عـدیـل ســهـرابــی
ور مـیـســر شـود کـه سـنـگ سـیـاهزر صــامـت کــنـی بــه قــلـابــی
مــلــک الــمـوت را بــه حــیـلــه و زورنـتــوانـی کـه دسـت بــرتــابــی
مــنـتــهـای کــمــال، نـقــصــانـســتگـل بــریـزد بــه وقـت سـیـرابـی
تــو کـه مـبــدا و مـرجــعـت ایـنـسـتنـه ســزاوار کـبــر و اعــجــابــی
خـــشـــت بـــالـــیـــن گـــور یـــاد آورای کـه سـر بــر کـنـار احـبــابـی
خــفــتــنـت زیـر خــاک خــواهـد بــودای کـه در خـوابـگـاه سـنـجـابـی
بــانـگ طــبــلــت نـمـی کــنـد بــیـدارتـو مگـر مـرده ای نه در خـوابـی
بـس خـلـایق فـریفـتـسـت این سـیمکـه تـو لـرزان بـرو چـو سـیمـایی
بـس جـهـان دیـده ایـن درخـت قـدیـمکـه تـو پـیچـان بـرو چـو لبـلـابـی
بـس بـگردید و بـس بـخـواهد گشـتبــر ســر مـا ســپــهـر دولــابــی
تـــو مــمــیــز بـــه عــقــل و ادراکــینـه مـکـرم بــه جـاه و انـسـابـی
تــو بــه دیـن ارجــمــنـد و نـیـکــونــامنـه بـه دنـیا و مـلـک و اسـبـابـی
ابـــلـــهــی صـــد عـــتـــابـــی خـــاراگـر بـپـوشـد خـریسـت عـتـابـی
نــقــش دیـوار خــانــه ای تــو هــنــوزگـر هـمـیـن صـورتـی و الـقـابـی
ای مــریــد هــوای نــفــس حــریــصتـشـنه بـر زهر همـچـو جـلـابـی
قـیمـت خـویـشـتـن خـسـیـس مـکـنکـه تـو در اصـل جـوهـری نـابـی
دسـت و پـایی بـزن بـه چـاره و جـهدکـه عـجــب در مـیـان غـرقـابــی
عـهـدهـای شـکـسـتـه را چـه طـریقچـاره هم تـوبـتـسـت و شعابـی
بـــه در بـــی نـــیــاز نـــتـــوان رفـــتجـز بــه مـسـتــغـفـری و اوابــی
تــو در خــلـق مـی زنـی شــب و روزلـاجـرم بـی نـصـیـب ازین بـابـی
کـی دعــای تــو مـســتــجــاب کــنـدکـه بـه یـک روح در دو مـحـرابـی
یــارب از جــنــس مــا چــه خــیـر آیـدتــو کــرم کــن کــه رب اربــابــی
غـیـب دان و لـطــیـف و بــی چــونـیسـتــرپــوش و کـریـم و تــوابــی
سـعـدیـا راسـتــی ز خــلـق مـجــویچون تو در نفس خود نمی یابی
جـای گـریـه سـت بـر مـصـیـبـت پـیـرتــو چــو کـودک هـنـوز لـعــابــی
بـا همه عـیب خـویشـتـن شـب و روزدر تــکـاپــوی عـیـب اصـحــابــی
گــر هـمـه عــلــم عــالـمـت بــاشــدبــی عــمـل مـدعـی و کـذابــی
پـــیــش مـــردان آفـــتـــاب صـــفـــتبـه اضافت چـو کرم شـب تـابـی
پـــیـــر بـــودی و ره نـــدانـــســـتـــیتـو نـه پـیری کـه طـفـل کـتـابـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.