ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
کــســی کــه او نــظــر مــهـر در زمــانــه کــنــدچـنـان سـزد کـه همـه کـار عـاقـلـانه کـند
هـــر آنـــچــــه خــــاطـــر مـــوری ازو بــــیـــازارداگـر چـه آب حـیـاتـسـت از آن کـرانـه کـنـد
قـــنـــاعـــتــــســــت و مـــروت نـــشـــان آزادینـخـسـت خـانه دل وقـف این دوگـانه کـند
چـو نـیک و بـد بـه سـر آید جـهـان همـان بـهـتـرکـه زندگـی همه بـر طـبـع شـادمـانه کـند
زبــان ز گــفــتــن و نـاگــفــتــنـی نـگــه مـی دارکه شمع، هستـی خـود در سر زبـانه کند
دریــن ســرای کــه اول ز آخـــرش عــدمــســتبـه خـلق خـوش طـلب عـمر جـاودانه کـند
زمـانـه را چـو شـنـاسـی کـه چـیسـت عـادت اوروا بـود کـه کـسـی تـکـیه بـر زمـانه کـند؟
به نقد خوش خور و خوش نوش و نام نیک اندوزکه عـاقـل از پـی یک نوش صـد بـهانه کند
مـخـور غـمـی کـه بـه فـردا چـگـونه خـواهد بـودکـه چـرخ عـمـر تـو ضـایع بـرین تـرانه کـنـد
اگـــر چـــه عـــالــم خـــاکـــی نــیــرزد انــدر راهبــرای تــیـر نـظـر عـاقـلـی نـشــانـه کـنـد
ز گــوشــه ای بــه جــهـان نــاکــوتــر تــر نــبــودکــه تــا وظــایـف طــاعــات ازو دانـه کــنـد
کسـی که صـحـبـت سـعـدی طـلب کند در دهرسـعـادت دو جـهانـی طـلـب چـرا نـه کـنـد
اگـر چــه کـار عـمـارت طــریـق دانـش نـیـســتعلی الخـصوص کسـی کاندرین زمانه کند
بـــود هــر آیــنــه نــزدیــک عـــاقــلــان مــعـــذورکسی که از پی مسکن اساس خانه کند
کــه گـر چــه مـرغ تــوکــل کــنـد بــه دانـه و آببـه دسـت خـود ز بـرای خـود آشـیانه کـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.