ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه عز الدین احمد بن یوسف

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
دردی بــه دل رسـیـد کـه آرام جــان بــرفـتوان هر که در جهان به دریغ از جهان برفت
شاید که چشم چشمه بگرید به های هایبـر بـوسـتـان که سـرو بـلند از میان بـرفـت
بـــالــا تـــمــام کــرده درخـــت بـــلــنــد نــازنـاگـه بـه حـسـرت از نظـر بـاغـبـان بـرفـت
گیتـی بـرو چـو خـوش سـیاووش نوحـه کـردخون سیاوشان زد و چـشمش روان بـرفت
دود دل از دریــچـــه بـــرآمــد کــه دود دیــگهرگـز چـنـین نـبـود کـه تـا آسـمـان بـرفـت
تـا آتـش است خرمن کس را چنین نسوختزنهار از آتشی که بـه چرخش دخان بـرفت
بــاران فــتــنــه بــر در و دیــوار کــس نــبــودبــر بــام مـا ز گـریـه خــون نـاودان بــرفــت
تـلـخـسـت شـربـت غـم هـجـران و تـلـخ تـربـر سرو قامتی که به حسرت جوان بـرفت
چـندان بـرفت خـون ز چـراحـت بـه راسـتـیکـز چــشـم مـادر و پــدر مـهـربــان بــرفـت
همـچـون شـقـایقـم دل خـونـین سـیاه شـدکـان سـرو نـوبــر آمـده از بـوسـتـان بـرفـت
خـوردیـم زخـمـهـا کـه نـه خـون آمـد و نـه آهوه این چه نیش بـود که تا استخوان بـرفت
هــشــیــار ســرزنــش نــکــنــد دردمــنــد راکـز دل نشـان نمی رود و دلـنشـان بـرفـت
چـشـم و چـراغ اهل قـبـایل ز پـیش چـشـمبـرق جـهنده چـون بـرود همـچـنـان بـرفـت
لـیکـن سـمـوم قـهـر اجـل را عـلـاج نـیسـتبـسـیار ازین ورق کـه بـه بـاد خـزان بـرفـت
مـــا کـــاروان آخـــرتــــیـــم از دیـــار عـــمـــراو مـرد بــود پــیـشــتــر از کــاروان بــرفــت
اقـــبــــال خـــانـــدان شـــریـــف و بــــرادرانجــاویـد بــاد اگـر یـکـی از خـانـدان بــرفـت
ای نفـس پـاک منزل خـاکت خـجـسـتـه بـادتـنها نه بـر تـو جـور و جـفـای زمـان بـرفـت
دانـنـد عـاقـلـان بــه حـقـیـقـت کـه مـرغ روحوقـتـی خـلاص یافـت کـزین آشـیان بـرفـت
زنـهـار از آن شــبــانـگــه تــاریـک و بــامــدادکـز تـو خـبــر نـیـامـد و از مـا فـغـان بــرفـت
زخـمـی چـنـان نـبـود کـه مـرهم تـوان نـهـادداروی دل چـه فـایده دارد چـو جـان بـرفـت
شـرح غـمـت تــمـام نـگـفـتــیـم هـمـچــنـاناین صد یکیست کز غم دل بـر زبـان بـرفت
سـعدی همیشه بـار فراق احـتـمال اوسـتاین نوبـتـش ز دسـت تـحـمل عـنان بـرفـت
حــکـم خــدای بــود قـرانـی کـه از ســپــهـربـر دست و تـیغ حـضرت صاحـبـقران بـرفت
عــمـرش دراز بــاد کــه بــر قــتــل بــیـگـنـاهوقـتـی دریغ گفـت کـه تـیر از کـمان بـرفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.