ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در زوال خلافت بنی عباس

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
آسـمـان را حـق بـود گـر خـون بـگـریـد بــر زمـیـنبــر زوال مـلـک مـســتــعـصــم امـیـرالـمؤمـنـیـن
ای مـحـمـد گـر قـیامـت مـی بـرآری سـر ز خـاکسـر بــرآور ویـن قـیـامـت در مـیـان خــلـق بــیـن
نــازنــیــنــان حـــرم را خــون خــلــق بـــی دریــغز آستـان بـگذشت و ما را خون چشم از آستـین
زیــنــهــار از دور گــیــتـــی، و انــقـــلــاب روزگــاردر خـیـال کـس نـیـامـد کـانـچـنـان گـردد چـنـیـن
دیـده بــردار ای کـه دیـدی شـوکـت بــاب الـحـرمقـیـصـران روم سـر بــر خــاک و خـاقـانـان چــیـن
خــون فـرزنـدان عـم مـصــطـفـی شــد ریـخــتــههم بـر آن خـاکی که سـلطانان نهادندی جـبـین
وه کـه گـر بــر خـون آن پــاکـان فـرود آیـد مـگـستــا قــیـامـت در دهـانـش تــلـخ گـردد انـگــبــیـن
بـعد از این آسـایش از دنیا نشـاید چـشم داشتقـیـر در انـگـشـتـری مـانـد چـو بــرخـیـزد نـگـیـن
دجله خونابـست ازین پـس گر نهد سر در نشیبخـاک نخـلسـتـان بـطـحـا را کند در خـون عجـین
روی دریـا در هــم آمــد زیـن حــدیـث هــولــنــاکمی تـوان دانسـت بـر رویش ز موج افـتـاده چـین
گریه بـیهودست و بـیحـاصل بـود شستـن بـه آبآدمی را حـسـرت از دل و اسـب را داغ از سرین
نوحه لایق نیست بر خاک شهیدان زانکه هستکـمـتــریـن دولـت ایـشـان را بــهـشـت بــرتـریـن
لـیـکــن از روی مـســلـمـانـی و کـوی مـرحــمـتمــهــربــان را دل بــســوزد بــر فــراق نــازنــیــن
بــاش تــا فـردا کـه بــیـنـی روز داد و رسـتــخـیـزوز لـحــد بــا زخــم خــون آلـوده بــرخـیـزد دفـیـن
بـر زمـیـن خـاک قـدمـشـان تـوتـیـای چـشـم بـودروز مـحــشـر خـونـشـان گـلـگـونـه حـوران عـیـن
قالب مجـروح اگر در خـاک و خون غلطد چـه بـاکروح پــاک انــدر جــوار لــطــف رب الــعــالــمــیـن
تـکـیـه بــر دنـیـا نـشـایـد کـرد و دل بـر وی نـهـادکاسمان گاهی به مهرست ای برادر گه به کین
چـرخ گردان بـر زمین گویی دو سـنگ آسـیاسـتدر مـیـان هـر دو روز و شــب دل مـردم طـحــیـن
زور بـــازوی شــجــاعــت بـــرنــتــابـــد بـــا اجــلچـــون قـــضـــا آمــد نــمــانــد قـــوت رای رزیــن
تــیـغ هــنــدی بــرنــیــایــد روز پــیـکــار از نــیــامشـیرمـردی را کـه بـاشـد مـرگ پـنهان در کـمین
تـجـربـت بـی فایده است آنجـا که بـرگردید بـختحـمـلـه آوردن چـه سـود آن را کـه در گـردید زین
کــرکــســانـنـد از پــی مـردار دنـیـا جــنـگـجــویای بـرادر گـر خـردمندی چـو سـیمـرغـان نشـین
ملک دنیا را چـه قیمت حـاجـت اینست از خـدایگـو نـگـه دارد بــه مـا بــر مـلـک ایـمـان و یـقـیـن
یـارب ایـن رکـن مـســلـمـانـی بــه امـن آبــاد داردر پــنـاه شــاه عــادل پــیـشــوای مـلـک و دیـن
خـسـرو صـاحـبــقـران غـوث زمـان بـوبـکـر سـعـدآنکه اخـلاقـش پـسـندیدسـت و اوصـافـش گزین
مـصــلـحــت بــود اخــتــیـار رای روشــن بــیـن اوبـا زبـردسـتـان سخـن گفتـن نشاید جـز بـه لین
لــاجــرم در بـــر و بـــحــرش داعــیــان دولــتــنــدکـای هـزاران آفـریـن بــر جــانـت از جــان آفـریـن
روزگــارت بــا ســعــادت بــاد و ســعــدت پــایـداررایـتـت مـنـصـور و بـخـتـت بـار و اقـبـالـت مـعـینپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.