ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
کـریـم الـسـجـایـا جـمـیـل الـشـیـمنـبــی الــبــرایـا شــفــیـع الــامـم
امـام رســل، پــیـشــوای ســبــیـلامــیـن خــدا، مــهـبــط جــبــرئیـل
شفیع الوری، خـواجـه بـعث و نشـرامـام الـهـدی، صـدر دیـوان حـشـر
کـلیمی که چـرخ فـلک طـور اوسـتهـمــه نـورهـا پــرتــو نـور اوســت
یـتـیـمـی کـه نـاکـرده قـرآن درسـتکـتـب خـانه چـند ملت بـشـسـت
چـو عزمش بـرآهخـت شمشیر بـیمبـه مـعـجـز مـیـان قـمـر زد دو نـیم
چــو صـیـتــش در افـواه دنـیـا فـتــادتــزلـزل در ایـوان کــســری فــتــاد
بـه لـاقـامت لـات بـشـکـسـت خـردبــه اعــزاز دیــن آب عــزی بــبــرد
نــه از لـــات و عـــزی بـــرآورد گـــردکـه تـورات و انجـیل مـنسـوخ کـرد
شبی بر نشست از فلک برگذشتبه تمکین و جاه از ملک برگذشت
چـنـان گـرم در تــیـه قـربــت بــرانـدکه در سـدره جـبـریل از او بـازماند
بــدو گـفـت ســالـار بــیـت الـحــرامکـه ای حـامـل وحـی بــرتـر خـرام
چـو در دوسـتـی مـخـلـصـم یافـتـیعـنـانـم ز صـحـبـت چـرا تـافـتـی؟
بــگــفــتــا فــراتــر مـجــالـم نـمـانـدبـمـانـدم کـه نـیروی بـالـم نـمـانـد
اگــر یــک ســـر مــو فـــراتـــر پـــرمفــروغ تـــجــلــی بـــســوزد پـــرم
نـمـانـد بـه عـصـیان کـسـی در گـروکـه دارد چـنـین سـیـدی پـیـشـرو
چـه نـعـت پـسـنـدیـده گـویـم تـورا؟عـلـیک الـسـلـام ای نـبـی الـوری
درود مـــلــــک بــــر روان تــــو بــــادبــر اصـحـاب و بــر پـیـروان تـو بــاد
نـخــســتــیـن ابــوبــکـر پــیـر مـریـدعـمـر، پـنـجـه بـر پـیـچ دیـو مـریـد
خــردمـنـد عـثــمـان شـب زنـده دارچـهارم عـلـی، شـاه دلـدل سـوار
خــدایـا بــه حــق بــنـی فــاطــمــهکـه بـر قـول ایـمـان کـنـم خـاتـمـه
اگــر دعــوتــم رد کــنــی ور قــبــولمـن و دســت و دامـان آل رســول
چـه کم گردد ای صـدر فرخـنده پـیز قـدر رفــیـعــت بــه درگـاه حــی
کـه بـاشـند مـشـتـی گـدایان خـیلبـه مهمـان دارالـسـلـامت طـفـیل
خـدایـت ثـنـا گـفـت و تـبـجـیـل کـردزمـین بـوس قـدر تـو جـبـریـل کـرد
بـلـنـد آسـمـان پـیش قـدرت خـجـلتـو مـخـلـوق و آدم هنوز آب و گـل
تــو اصـل وجــود آمـدی از نـخـسـتدگر هرچه موجود شد فرع تـست
نـدانـم کـدامـیـن ســخــن گـویـمـتکـه والـاتـری زانـچـه مـن گـویمـت
تـو را عـز لولاک تـمکین بـس اسـتثـنـای تـو طـه و یـس بــس اسـت
چـه وصـفـت کـند سـعـدی ناتـمام؟عـلیک الصـلوة ای نبـی الـسـلـامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.