ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در معنی شفقت بر حال رعیت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــنـیـدم کــه فــرمــانــدهـی دادگــرقــبـــا داشــتــی هــر دو روی آســتـــر
یـکـی گـفـتــش ای خــسـرو نـیـکـروزز دیــبـــای چــیــنــی قــبـــایــی بــدوز
بـگفت این قدر ستـر و آسـایش استوز ایـن بــگــذری زیـب و آرایـش اســت
نـه از بــهـر آن مــی ســتــانـم خــراجکـه زینـت کـنم بـر خـود و تـخـت و تـاج
چـو همـچـون زنـان حـلـه در تـن کـنـمبــمـردی کــجــا دفــع دشــمـن کـنـم؟
مـرا هـم ز صــد گـونـه آز و هـواســتولـیـکــن خــزیـنـه نـه تــنـهـا مـراســت
خــزایــن پــر از بــهــر لــشــکــر بـــودنــــه از بــــهــــر آذیــــن و زیـــور بــــود
***
سـپـاهی که خـوشدل نبـاشد ز شاهنــــدارد حـــــدود ولــــایــــت نــــگـــــاه
چــو دشــمــن خــر روســتــایـی بــردمـلـک بــاج و ده یـک چــرا مـی خـورد؟
مخـالف خـرش بـرد و سـلـطـان خـراجچـه اقـبــال مـانـد در آن تـخـت و تــاج؟
مــروت نــبـــاشـــد بـــر افـــتـــاده زوربـــرد مـــرغ دون دانــه از پـــیــش مــور
رعــیــت درخــت اســت اگــر پـــروریبـــه کـــام دل دوســـتـــان بـــرخـــوری
بـه بـی رحـمی از بـیخ و بـارش مکـنکـه نـادان کـنـد حـیـف بــر خـویـشـتــن
کـسـان بـرخـورنـد از جـوانـی و بـخـتکـه بــا زیـردسـتــان نـگـیـرنـد سـخــت
اگـــر زیـــردســـتـــی درآیـــد ز پــــایحــذر کــن ز نــالــیــدنــش بـــر خــدای
***
چــو شــایـد گــرفــتــن بــنـرمـی دیـاربــه پــیـکــار خــون از مـشــامـی مـیـار
بـه مـردی کـه مـلـک سـراسـر زمـیـننـیـرزد کــه خــونـی چــکــد بــر زمــیـن
شـنیدم کـه جـمشـید فـرخ سـرشـتبه سرچشمه ای بر به سنگی نبشت
بر این چشمه چون ما بسی دم زدندبــرفـتــنـد چـون چــشـم بــر هـم زدنـد
گــرفــتــیــم عــالــم بــه مــردی و زورولــیـکــن نــبــردیـم بــا خــود بــه گــور
***
چـو بـر دشـمـنی بـاشـدت دسـتـرسمـرنـجـانـش کـو را هـمـین غـصـه بـس
عـدو زنـده ســرگـشــتــه پــیـرامـنـتبــه از خــون او کــشــتــه در گــردنــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.