ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت ملک روم با دانشمند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شنیدم که بگریست سلطان رومبـــر نــیــکـــمـــردی ز اهــل عـــلـــوم
که پـایابـم از دست دشمن نماندجـز این قـلـعـه در شـهر بـا من نمـاند
بـسـی جـهد کـردم که فـرزند منپــس از مــن بـــود ســرور انــجــمــن
کنون دشمن بـدگهر دسـت یافتسـر دسـت مـردی و جـهـدم بــتـافـت
چه تدبـیر سازم، چه درمان کنم؟کـه از غـم بــفـرســود جــان در تــنـم
بـگفت ای بـرادر غم خـویش خـورکـه از عـمـر بــهـتــر شـد و بــیـشـتـر
تو را این قدر تا بمانی بـس استچو رفتی جهان جای دیگر کس است
اگر هوشـمندسـت وگر بـی خـردغــم او مـخــور کــو غــم خــود خــورد
مـشـقـت نـیـرزد جـهـان داشـتـنگـرفـتـن بـه شـمـشـیر و بـگـذاشـتـن
کـه را دانـی از خـسـروان عـجــمز عــهــد فــریـدون و ضــحــاک و جــم
که در تـخت و ملکش نیامد زوال؟نــمــانــد بـــجــز مــلــک ایــزد تــعــال
کـه را جـاودان مـانـدن امـید مـاندچـو کـس را نـبـینی کـه جـاوید مـاند؟
کـرا سـیم و زر ماند و گـنج و مالپـس از وی بـه چـنـدی شـود پـایـمـال
وزان کـس کـه خـیری بـماند رواندمــادم رســد رحـــمــتـــش بـــر روان
بـزرگـی کـز او نـام نـیـکـو نـمـانـدتــوان گـفــت بــا اهـل دل کـو نـمـانـد
الـــا تـــا درخـــت کـــرم پــــروریگـــر امـــیــدواری کـــز او بـــر خـــوری
کـرم کـن کـه فـردا که دیوان نهندمــنــازل بــمــقــدار احــســان دهـنــد
یکی را که سـعـی قـدم پـیشـتـربــه درگـاه حــق، مـنـزلـت بــیـشــتــر
یکی بـاز پـس خـاین و شـرمسـارنــیــابــد هــمــی مــزد نــاکــرده کــار
بهل تا به دندان بـرد پشت دستتـنـوری چـنـین گـرم و نـان درنـبـسـت
بــدانـی گــه غــلــه بــرداشــتــنکـه سـسـتـی بـود تـخـم نـاکـاشـتـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.