ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»اندر معنی عدل و ظلم و ثمره آن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
خــبــرداری از خــســروان عــجــمکـه کـردنـد بــر زیـردســتــان سـتــم؟
نه آن شـوکـت و پـادشـایی بـماندنـه آن ظـلـم بــر روسـتــایـی بــمـانـد
خطابـین که بـر دست ظالم بـرفتجـهـان مـانـد و او بــا مـظـالـم بـرفـت
خــنـک روز مــحــشــر تــن دادگــرکـــه در ســـایــه عـــرش دارد مــقـــر
بـه قومی که نیکی پـسندد خدایدهـد خــســروی عــادل و نــیـک رای
چـو خـواهد که ویران شود عالمیکــنـد مــلــک در پــنـجــه ظــالــمــی
ســگـالـنـد از او نـیـکـمـردان حــذرکــه خــشــم خــدایـســت بــیـدادگـر
بـزرگـی از او دان و مـنـت شـنـاسکـه زایـل شــود نـعــمـت نـاســپــاس
اگر شکر کردی بـر این ملک و مالبـه مـالـی و ملـکـی رسـی بـی زوال
وگــر جــور در پــادشــایـی کــنــیپــس از پــادشــاهـی گـدایـی کــنـی
حرام است بر پادشه خواب خوشچـو بــاشـد ضـعـیـف از قـوی بـارکـش
مــیـازار عــامـی بــه یـک خــردلــهکه سلطان شبـان است و عامی گله
چـو پـرخـاش بـیـنـنـد و بـیـداد از اوشبان نیست، گرگ است، فریاد از او
بـد انجـام رفـت و بـد اندیشـه کـردکـه بـا زیردسـتـان جـفـا، پـیشـه کـرد
بـسستی و سختی بـر این بگذردبـــمــانــد بـــر او ســالــهــا نــام بـــد
نخـواهی که نفرین کنند از پـسـتنــکــوبــاش تــا بــد نـگــویـد کــســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.