ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت حجاج یوسف

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
حــکــایـت کـنـنـد از یـکـی نـیـکـمـردکــه اکــرام حــجــاج یــوســف نــکــرد
بـه سـرهـنـگ دیـوان نـگـه کـرد تـیـزکـه نـطـعـش بـیـنـداز و ریـگـش بــریـز
چــو حـجــت نـمـانـد جــفـا جــوی رابـــپـــرخــاش در هــم کــشــد روی را
بــخـنـدیـد و بـگـریـسـت مـرد خـدایعـجـب داشـت سـنگـین دل تـیره رای
چو دیدش که خندید و دیگر گریستبـپـرسید کاین خـنده و گریه چـیست؟
بــگــفــتــا هـمــی گــریـم از روزگــارکــه طــفــلــان بــیـچــاره دارم چــهـار
هـمـی خـنـدم از لـطـف یـزدان پــاککـه مظـلوم رفـتـم نه ظـالـم بـه خـاک
پـسـر گـفـتـش: ای نـامـور شـهـریـاریکـی دسـت از این مـرد صـوفـی بـدار
کـه خـلقـی بـدو روی دارند و پـشـتنه رای است خلقی به یک بـار کشت
بــزرگـی و عـفـو و کـرم پـیـشـه کـنز خــردان اطــفــالـش انـدیـشــه کــن
شنیدم که نشنید و خونش بـریخـتز فــرمــان داور کــه دانــد گــریـخــت؟
بـزرگی در آن فکرت آن شب بـخـفتبه خواب اندرش دید و پرسید و گفت:
دمـی بـیش بـر مـن سـیاسـت نراندعــقـوبــت بــر او تــا قـیـامـت بــمـانـد
نـتـرسـی کـه پـاک انـدرونی شـبـیبــــرآرد ز ســـوز جـــگـــر یـــا ربــــی؟
نخفتـه ست مظلوم از آهش بـتـرسز دود دل صــبـــحــگــاهــش بـــتــرس
نـه ابـلـیس بـد کـرد و نـیکـی نـدیـد؟بـــر پـــاک نــایــد ز تـــخـــم پـــلـــیــد
***
مـزن بــانـگ بـر شـیـرمـردان درشـتچـو بـا کـودکـان بـر نـیایی بـه مـشـت
یـکــی پــنـد مــی گــفــت فــرزنـد رانـــگــــه دار پــــنـــد خــــردمــــنـــد را
مـکـن جــور بــر خــردکـان ای پــسـرکـه یـک روزت افـتـد بــزرگـی بــه سـر
نمـی تـرسـی ای گـرگ ناقـص خـردکــه روزی پــلــنــگــیـت بــر هـم درد؟
بــه خـردی درم زور سـرپــنـجـه بــوددل زیــردســتــان ز مــن رنــجــه بـــود
بــخــوردم یــکــی مــشــت زورآوراننـــکــــردم دگــــر زور بــــا لــــاغــــرانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.