ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



حکایت درویش صادق و پادشاه بیدادگر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــنـیـدم کـه از نـیـکـمـردی فــقـیـردل آزرده شــد پــادشــاهـی کــبــیـر
مـگـر بـر زبــانـش حـقـی رفـتـه بـودز گردن کـشـی بـر وی آشـفـتـه بـود
بــه زنـدان فــرســتــادش از بــارگـاهکــه زورآزمــای اســت بـــازوی جــاه
ز یـاران یکـی گـفـتـش انـدر نـهـفـتمصالح نبـود این سـخـن گفت، گفت
رسـانـیـدن امـر حـق طـاعـت اسـتز زندان نترسم که یک ساعت است
همان دم که در خـفـیه این راز رفـتحـکـایـت بــه گـوش مـلـک بــاز رفـت
بــخــنـدیـد کــو ظــن بــیـهـوده بــردنداند کـه خـواهد در این حـبـس مـرد
غـلـامـی بـه درویـش بـرد ایـن پـیـامبــگـفـتـا بـه خـسـرو بــگـو ای غـلـام
مـرا بــار غـم بــر دل ریـش نـیـسـتکه دنیا همین ساعتی بـیش نیست
نـه گـر دسـتــگـیـری کـنـی خــرمـمنـه گـر ســر بــری در دل آیـد غــمـم
تـو گـر کـامـرانی بـه فـرمـان و گـنـجدگـر کـس فـرومانده در ضـعـف و رنج
بــه دروازه مــرگ چــون در شــویــمبـه یک هـفـتـه بـا هـم بـرابـر شـویم
مــنــه دل بــدیــن دولــت پــنــج روزبــه دود دل خــلـق، خــود را مـســوز
نه پـیش از تـو بـیش از تـو اندوختـندبـه بـیـداد کـردن جـهـان سـوخـتـنـد؟
چنان زی که ذکرت به تحسین کنندچـو مـردی، نه بـر گـور نـفـرین کـننـد
نــبــایـد بــه رســم بــد آیـیـن نـهـادکـه گـوینـد لـعـنـت بـر آن، کـاین نهاد
وگـــر بـــر ســـرآیـــد خـــداونـــد زورنـه زیرش کـنـد عـاقـبـت خـاک گـور؟
بــفــرمــود دلــتــنــگ روی از جــفــاکـه بــیـرون کـنـنـدش زبــان از قــفــا
چـنین گـفـت مـرد حـقـایق شـنـاسکـز این هم کـه گفـتـی ندارم هراس
مــن از بــی زبــانـی نـدارم غــمــیکـه دانـم کـه نـاگـفـتــه دانـد هـمـی
اگــر بـــیــنــوایــی بـــرم ور ســتــمگـرم عـاقـبـت خـیر بـاشـد چـه غـم؟
عــروســی بــود نــوبــت مــاتــمــتگــرت نــیــکــروزی بـــود خــاتـــمــت



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.