ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در معنی خاموشی از نصیحت کسی که پند نپذیرد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
حــکــایـت کــنـنـد از جــفــا گـســتــریکـه فـرمـانـدهـی داشـت بـر کـشـوری
در ایــــام او روز مــــردم چـــــو شـــــامشــب از بــیـم او خــواب مــردم حــرام
هـــمـــه روز نـــیـــکـــان از او در بــــلـــابــه شـب دسـت پــاکـان از او بــر دعـا
گـــروهـــی بــــر شــــیـــخ آن روزگــــارز دســت ســتــمـگــر گــرســتــنـد زار
کــه ای پـــیــر دانــای فـــرخـــنــده رایبـگـوی ایـن جـوان را بــتـرس از خـدای
بـــگــفـــتـــا دریــغ آیــدم نــام دوســـتکه هر کس نه در خـورد پـیغـام اوسـت
کـسـی را کـه بــیـنـی ز حـق بــر کـرانمنه بـا وی، ای خـواجـه، حـق در میان
دریغ اسـت بـا سـفـلـه گـفـت از عـلـومکـه ضـایـع شـود تـخـم در شـوره بــوم
چــــو در وی نـــگـــیـــرد عـــدو دانـــدتبـــرنــجــد بـــه جــان و بـــرنــجــانــدت
تو را عادت، ای پادشه، حق روی استدل مرد حق گوی از این جا قوی است
نـگـیـن خـصـلـتــی دارد ای نـیـکـبــخـتکـه در موم گـیرد نه در سـنگ سـخـت
عجـب نیسـت گر ظـالم از من بـه جـانبـرنـجـد کـه دزدسـت و مـن پـاسـبــان
تــو هـم پــاسـبــانـی بــه انـصـاف و دادکــه حــفــظ خــدا پــاســبــان تــو بــاد
تــو را نــیـســت مــنــت ز روی قــیـاسخــداونـد را مـن و فــضــل و ســپــاس
کـه در کـار خـیرت بـه خـدمـت بـداشـتنـه چـون دیـگـرانـت مـعـطـل گـذاشـت
هـمـه کـس بـه مـیـدان کـوشـش درنـدولی گوی بـخـشـش نه هر کـس بـرند
تـو حـاصل نکردی بـه کوشـش بـهشـتخـدا در تـو خـوی بـهشـتـی سـرشـت
دلــت روشــن و وقــت مــجــمــوع بـــادقــدم ثـــابـــت و پـــایــه مــرفــوع بـــاد
حــیـاتــت خـوش و رفـتــنـت بــر صـوابعــبــادت قـبــول و دعــا مـســتــجــابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.