ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار اندر تقویت مردان کار آزموده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بــه پــیـکـار دشــمـن دلـیـران فـرســتهــزبــران بــه آورد شــیـران فــرســت
بـــه رای جـــهــانــدیــدگــان کـــار کــنکــه صــیـد آزمـوده ســت گـرگ کـهـن
مــتــرس از جــوانــان شــمــشــیــر زنحـــذر کــن ز پـــیــران بـــســیــار فــن
جــوانــان پـــیــل افــگــن شــیــر گــیــرنـــدانـــنـــد دســـتـــان روبـــاه پـــیـــر
خــردمــنــد بــاشــد جــهـانــدیـده مــردکـه بـسـیار گـرم آزموده سـت و سـرد
جـــوانــان شـــایــســـتـــه بـــخـــت ورز گــفــتــار پــیــران نــپــیــچــنــد ســر
گـــرت مــمــلــکـــت بـــایــد آراســـتـــهمـده کــار مـعــظــم بــه نـوخــاســتــه
ســپــه را مـکـن پــیـشـرو جــز کـسـیکـه در جـنـگـهـا بـوده بــاشـد بــسـی
بـــه خــردان مــفــرمــای کــار درشــتکه سندان نشاید شکستن به مشت
رعـــیــت نــوازی و ســـر لـــشـــکـــرینـه کـاری اسـت بـازیچـه و سـرسـری
نــخــواهــی کــه ضــایـع شــود روزگــاربـــه نــاکـــاردیــده مـــفـــرمـــای کـــار
نــتــابــد ســگ صــیـد روی از پــلــنــگز روبــه رمــد شــیــر نــادیــده جــنــگ
چــو پــرورده بــاشــد پــســر در شـکـارنــتــرســد چــو پــیـش آیــدش کــارزار
بـه کـشـتـی و نـخـچـیـر و آمـاج و گـویدلــاور شــود مــرد پـــرخـــاشــجـــوی
بــه گــرمــابــه پــرورده و خــیـش و نــازبــرنــجــد چــو بــیـنــد در جــنــگ بــاز
دو مـردش نـشــانـنـد بــر پــشــت زیـنبــود کــش زنــد کــودکــی بــر زمــیـن
***
یکـی را کـه دیدی تـو در جـنـگ پـشـتبـکـش گـر عـدو در مصـافـش نکـشـت
مــخــنـث بــه از مــرد شــمــشــیـر زنکــه روز وغــا ســر بـــتـــابـــد چــو زن
چه خوش گفت گرگین به فرزند خویشچـو بـربـسـت قـربــان پـیـکـار و کـیـش
اگـر چـون زنـان جـسـت خـواهـی گـریزمـــرو آب مـــردان جـــنــگـــی مـــریــز
سـواری کـه بــنـمـود در جـنـگ پــشـتنـه خــود را کـه نـام آوران را بــکـشـت
شــجــاعــت نــیــایـد مــگــر زان دو یـارکـــه افـــتـــنــد در حـــلـــقـــه کـــارزار
دو هـمـجــنـس هـمـسـفـره هـمـزبــانبــکـوشـنـد در قـلـب هـیـجـا بــه جـان
کـه نـنـگ آیـدش رفـتــن از پــیـش تــیـربــرادر بــه چــنـگــال دشــمـن اســیـر
چــو بــیـنـی کــه یـاران نـبــاشــنـد یـارهـزیـمـت ز مـیـدان غـنـیـمـت شــمـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.