ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت ابراهیم علیه السلام

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شـنیدم که یک هفـتـه ابـن السـبـیلنـیـامـد بـه مـهـمـان سـرای خـلـیـل
ز فـرخــنـده خــویـی نـخـوردی بــگـاهمـــگـــر بـــیــنـــوایــی در آیــد ز راه
بــرون رفـت و هـر جـانـبـی بــنـگـریـدبــر اطــراف وادی نـگــه کــرد و دیـد
بــه تـنـهـا یـکـی در بـیـایـان چـو بـیـدسـر و مـویش از بـرف پـیری سـپـید
بــه دلـداریـش مـرحــبــایـی بــگـفـتبــرسـم کـریـمـان صـلـایـی بـگـفـت
کــه ای چــشــمـهـای مــرا مـردمـکیکـی مـردمـی کـن بـه نـان و نمـک
نعم گفت و بـر جست و برداشت گامکه دانسـت خـلقش، علیه السـلام
رقــبــیـان مـهـمــان ســرای خــلــیـلبــه عــزت نـشــانـدنـد پــیـر ذلــیـل
بــفــرمـود و تــرتــیـب کــردنـد خــواننشـسـتـنـد بـر هر طـرف همـگـنـان
چـو بــسـم الـلـه آغـاز کـردنـد جــمـعنـیامـد ز پـیرش حـدیثـی بـه سـمـع
چـنـین گـفـتـش: ای پـیـر دیـرینـه روزچو پیران نمی بـینمت صدق و سوز
نه شرط است وقتی که روزی خوریکـــه نـــام خـــداونـــد روزی بـــری؟
بـگـفـتـا نـگـیـرم طـریـقـی بـه دسـتکـه نـشـنـیـدم از پــیـر آذرپــرســت
بــدانــســت پــیـغــمــبــر نـیـک فــالکـه گـبــرسـت پـیـر تـبـه بـوده حـال
بــخـواری بـرانـدش چـو بـیـگـانـه دیـدکـه مـنـکـر بـود پـیش پـاکـان پـلـیـد
ســروش آمــد از کــردگــار جـــلــیــلبـه هیبـت ملامت کنان کـای خـلیل
مـنـش داده صـد ســال روزی و جــانتــو را نــفــرت آمــد از او یـک زمــان
گـر او مـی بــرد پـیـش آتـش سـجـودتو با پس چرا می بری دست جود؟پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.