ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت کرم مردان صاحبدل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
یـکـی را کــرم بــود و قــوت نـبــودکــفـــافــش بـــقــدر مــروت نــبـــود
که سـفله خـداوند هسـتـی مبـادجــوانـمـرد را تــنـگـدســتــی مـبــاد
کـسـی را کـه همت بـلـند اوفـتـدمــرادش کــم انـدر کــمــنـد اوفــتــد
چـو سـیلاب ریزان که در کوهسـارنـگــیـرد هـمــی بــر بــلــنـدی قــرار
نه در خـورد سـرمـایه کـردی کـرمتــنـک مـایـه بــودی از ایـن لــاجــرم
برش تنگدستی دو حرفی نبشتکه ای خـوب فـرجـام نیکو سـرشـت
یکـی دسـت گیرم بـه چـندی درمکه چندی است تا من به زندان درم
بـه چـشم اندرش قدر چیزی نبـودولـیکـن بـه دسـتـش پـشـیزی نبـود
بـه خـصـمان بـندی فـرسـتـاد مردکـــه ای نــیــک نـــامـــان آزاد مـــرد
بــداریـد چــنـدی کــف از دامـنـشو گـر مـی گـریـزد ضـمـان بـر مـنـش
وزان جـا بـه زنـدانی آمـد کـه خـیزوز ایـن شــهـر تــا پــای داری گــریـز
چـو گنجـشـک در بـاز دید از قفسقــرارش نـمـانـد انـدر او یـک نـفــس
چـو بـاد صـبـا زان مـیان سـیر کـردنه سیری که بـادش رسیدی به گرد
گــرفــتــنـد حــالــی جــوانـمـرد راکـه حـاصـل کـن این سـیم یا مرد را
بــه بـیـچـارگـی راه زنـدان گـرفـتکه مرغ از قفس رفـتـه نتـوان گرفـت
شنیدم که در حبـس چندی بماندنه شکوت نبـشـت و نه فریاد خـواند
زمـانـها نیاسـود و شـبـها نـخـفـتبـر او پـارسـایـی گـذر کـرد و گـفـت:
نـپــنـدارمــت مــال مــردم خــوریچـه پـیش آمـدت تـا بـه زندان دری؟
بـگـفـت ای جـلیس مبـارک نفـسنخـوردم بـه حـیلـت گـری مال کـس
یـکـی نـاتـوان دیـدم از بـنـد ریـشخـلـاصـش نـدیدم بـجـز بـند خـویش
نـدیـدم بــه نـزدیـک رایـم پــسـنـدمــن آســوده و دیـگــری پــای بــنـد
بــمـرد آخـر و نـیـک نـامـی بــبــردزهـی زنـدگـانـی کــه نـامـش نـمـرد
تـنی زنـده دل، خـفـتـه در زیر گـلبـــه از عـــالـــمــی زنــده مــرده دل
دل زنــده هـرگــز نـگــردد هـلــاکتـن زنـده دل گـر بـمـیـرد چـه بــاک؟پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.